BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-QUẢNG BÌNH-HUYỆN QUẢNG NINH

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-QUẢNG BÌNH-HUYỆN QUẢNG NINH

 

Mã số:513600
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Quảng Ninh
Địa chỉ:Tiểu khu 3, Thị Trấn Quán Hàu, Huyện Quảng Ninh (ÐT: 02323911167)

Mã số:513680
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Cổ Hiền
Địa chỉ:Thôn Cổ Hiền, Xã Hiền Ninh, Huyện Quảng Ninh (ÐT: 02323936242)

Mã số:513710
Bưu cục:Đại lý bưu điện Áng Sơn
Địa chỉ:Thôn Phúc Sơn, Xã Vạn Ninh, Huyện Quảng Ninh (ÐT: 02323936228)

Mã số:513770
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Dinh Mười
Địa chỉ:Thôn Dinh Mười, Xã Gia Ninh, Huyện Quảng Ninh (ÐT: 02323872077)

Mã số:513780
Bưu cục:Điểm BĐVHX Gia Ninh
Địa chỉ:Thôn Phúc Lộc, Xã Gia Ninh, Huyện Quảng Ninh (ÐT: 02323872073)

Mã số:513730
Bưu cục:Điểm BĐVHX Võ Ninh
Địa chỉ:Thôn Tây, Xã Võ Ninh, Huyện Quảng Ninh (ÐT: 02323872674)

Mã số:513711
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vạn Ninh
Địa chỉ:Thôn Phúc Sơn, Xã Vạn Ninh, Huyện Quảng Ninh (ÐT: 02323936407)

Mã số:513690
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuân Ninh
Địa chỉ:Thôn Xuân Dục, Xã Xuân Ninh, Huyện Quảng Ninh (ÐT: 02323936285)

Mã số:513760
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Ninh
Địa chỉ:Thôn Nguyệt Áng, Xã Tân Ninh, Huyện Quảng Ninh (ÐT: 02323936450)

Mã số:513670
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hàm Ninh
Địa chỉ:Thôn Quyết Tiến, Xã Hàm Ninh, Huyện Quảng Ninh (ÐT: 02323872542)

Mã số:513790
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hải Ninh
Địa chỉ:Thôn Hiển Trung, Xã Hải Ninh, Huyện Quảng Ninh (ÐT: 02323872543)

Mã số:513700
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Ninh
Địa chỉ:Thôn Thống Nhất, Xã An Ninh, Huyện Quảng Ninh (ÐT: 02323936822)

Mã số:513750
Bưu cục:Điểm BĐVHX Duy Ninh
Địa chỉ:Thôn Hiển Vinh, Xã Duy Ninh, Huyện Quảng Ninh (ÐT: 02323873054)

Mã số:513640
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trường Xuân
Địa chỉ:Thôn Quyết Thắng, Xã Trường Xuân, Huyện Quảng Ninh (ÐT: 02323935209)

Mã số:513630
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vĩnh Ninh
Địa chỉ:Thôn Vĩnh Tuy, Xã Vĩnh Ninh, Huyện Quảng Ninh (ÐT: 02323873467)

Mã số:513812
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trường Sơn
Địa chỉ:Thôn Long Sơn, Xã Trường Sơn, Huyện Quảng Ninh (ÐT: 02323714167)

Mã số:513623
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Lương Ninh
Địa chỉ:Thôn Văn La, Xã Lương Ninh, Huyện Quảng Ninh (ÐT: )
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *