BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-QUẢNG BÌNH-LỆ THỦY

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-QUẢNG BÌNH-LỆ THỦY

Mã số:513900
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Lệ Thủy
Địa chỉ:Thôn Thượng Giang 1, Thị Trấn Kiến Giang, Huyện Lệ Thủy (ÐT: 02323882150)

Mã số:514410
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Chợ Mai
Địa chỉ:Thôn Đoàn Kết, Xã Hưng Thủy, Huyện Lệ Thủy (ÐT: 02323959021)

Mã số:513970
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Chợ Chè
Địa chỉ:Thôn Thạch Hạ, Xã Hồng Thủy, Huyện Lệ Thủy (ÐT: 02323950131)

Mã số:514290
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Chợ Trạm
Địa chỉ:Thôn Mỹ Trạch 1, Xã Mỹ Thủy, Huyện Lệ Thủy (ÐT: 02323882529)

Mã số:514120
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Mỹ Đức
Địa chỉ:Thôn Trung Lộc 3, Xã Sơn Thủy, Huyện Lệ Thủy (ÐT: 02323996235)

Mã số:514390
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Sen Thủy
Địa chỉ:Thôn Đông Thượng, Xã Sen Thủy, Huyện Lệ Thủy (ÐT: 02323953298)

Mã số:513950
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Chợ Cưởi
Địa chỉ:Thôn 2 Thanh Mỹ, Xã Thanh Thủy, Huyện Lệ Thủy (ÐT: 02323882523)

Mã số:514090
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Thủy
Địa chỉ:Thôn Lộc An 1, Xã An Thủy, Huyện Lệ Thủy (ÐT: 02323882253)

Mã số:514030
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lộc Thủy
Địa chỉ:Thôn An Xá 1, Xã Lộc Thủy, Huyện Lệ Thủy (ÐT: 02323882020)

Mã số:514260
Bưu cục:Điểm BĐVHX Liên Thủy
Địa chỉ:Thôn Uẩn Áo 1, Xã Liên Thủy, Huyện Lệ Thủy (ÐT: 02323883596)

Mã số:513940
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ngư Thuỷ Bắc
Địa chỉ:Thôn Tân Hòa, Xã Ngư Thủy Bắc, Huyện Lệ Thủy (ÐT: 02323883595)

Mã số:514140
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Thủy
Địa chỉ:Thôn Phú Hòa, Xã Phú Thủy, Huyện Lệ Thủy (ÐT: 02323997255)

Mã số:514050
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hoa Thủy
Địa chỉ:Thôn Mã, Xã Hoa Thủy, Huyện Lệ Thủy (ÐT: 02323996337)

Mã số:513920
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cam Thủy
Địa chỉ:Thôn Đăng Lộc 1, Xã Cam Thủy, Huyện Lệ Thủy (ÐT: 02323882040)

Mã số:514200
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mai Thủy
Địa chỉ:Thôn Xuân Lai, Xã Mai Thủy, Huyện Lệ Thủy (ÐT: 02323882254)

Mã số:514340
Bưu cục:Điểm BĐVHX Dương Thủy
Địa chỉ:Thôn Nam Thiên, Xã Dương Thủy, Huyện Lệ Thủy (ÐT: 02323882030)

Mã số:514170
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuân Thủy
Địa chỉ:Thôn Xuân Bồ 1, Xã Xuân Thủy, Huyện Lệ Thủy (ÐT: 02323883978)

Mã số:514430
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ngư Thuỷ Trung
Địa chỉ:Thôn Thượng Hải, Xã Ngư Thủy Trung, Huyện Lệ Thủy (ÐT: 02323959236)

Mã số:514440
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ngư Thủy Nam
Địa chỉ:Thôn Liêm Tiến, Xã Ngư Thủy Nam, Huyện Lệ Thủy (ÐT: 02323959235)

Mã số:514370
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Thủy
Địa chỉ:Thôn Tân Ninh, Xã Tân Thủy, Huyện Lệ Thủy (ÐT: 02323959052)

Mã số:514360
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thái Thủy
Địa chỉ:Thôn Thái Sơn, Xã Thái Thủy, Huyện Lệ Thủy (ÐT: 02323959307)

Mã số:514328
Bưu cục:Điểm BĐVHX Văn Thủy
Địa chỉ:Thôn Văn Minh, Xã Văn Thủy, Huyện Lệ Thủy (ÐT: 02323882415)

Mã số:514008
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Phong Thuỷ
Địa chỉ:Xóm 7 Thượng Phong, Xã Phong Thủy, Huyện Lệ Thủy (ÐT: )

Mã số:514229
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Trường Thuỷ
Địa chỉ:Thôn Hồng Giang, Xã Trường Thủy, Huyện Lệ Thủy (ÐT: )

Mã số:514249
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Kim Thuỷ
Địa chỉ:Thôn Bang, Xã Kim Thủy, Huyện Lệ Thủy (ÐT: )

Mã số:514166
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Ngân Thuỷ
Địa chỉ:Thôn Km14, Xã Ngân Thủy, Huyện Lệ Thủy (ÐT: )

Mã số:514082
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Lệ Ninh
Địa chỉ:Thôn Quyết Tiến, Thị trấn N.T Lệ Ninh, Huyện Lệ Thủy (ÐT: )

Mã số:514466
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Lâm Thuỷ
Địa chỉ:Bản Xà Khía, Xã Lâm Thủy, Huyện Lệ Thủy (ÐT: )
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *