BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-QUẢNG BÌNH-MINH HÓA

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-QUẢNG BÌNH-MINH HÓA

Mã số:513200
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Minh Hóa
Địa chỉ:Tiểu khu 7, Thị Trấn Quy Đạt, Huyện Minh Hóa (ÐT: 02323572641)

Mã số:513330
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Cha Lo
Địa chỉ:Bản Cha Lo, Xã Dân Hoá, Huyện Minh Hóa (ÐT: 099252001)

Mã số:513360
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trung Hóa
Địa chỉ:Thôn Yên Phú, Xã Trung Hoá, Huyện Minh Hóa (ÐT: 02323572446)

Mã số:513290
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hóa Hợp
Địa chỉ:Thôn Tân Bình, Xã Hoá Hợp, Huyện Minh Hóa (ÐT: 02323516970)

Mã số:513410
Bưu cục:Điểm BĐVHX Minh Hóa
Địa chỉ:Thôn 2 Kim Bảng, Xã Minh Hoá, Huyện Minh Hóa (ÐT: 02323572665)

Mã số:513270
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuân Hóa
Địa chỉ:Thôn Cây Da, Xã Xuân Hoá, Huyện Minh Hóa (ÐT: 02323572664)

Mã số:513240
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hồng Hóa
Địa chỉ:Thôn Quảng Hóa, Xã Hồng Hoá, Huyện Minh Hóa (ÐT: 02323572777)

Mã số:513380
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thượng Hóa
Địa chỉ:Thôn Khai Hóa, Xã Thượng Hoá, Huyện Minh Hóa (ÐT: 02323572839)

Mã số:513400
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quy Hóa
Địa chỉ:Thôn 1 Thanh Long, Xã Quy Hoá, Huyện Minh Hóa (ÐT: 02323572819)

Mã số:513220
Bưu cục:Điểm BĐVHX Yên Hóa
Địa chỉ:Thôn Yên Thắng, Xã Yên Hoá, Huyện Minh Hóa (ÐT: 02323572837)

Mã số:513260
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hóa Phúc
Địa chỉ:Thôn Si, Xã Hoá Phúc, Huyện Minh Hóa (ÐT: 02323516940)

Mã số:513350
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hóa Sơn
Địa chỉ:Thôn Đặng Hóa, Xã Hoá Sơn, Huyện Minh Hóa (ÐT: 02323516980)

Mã số:513320
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hóa Thanh
Địa chỉ:Thôn Thanh Lâm, Xã Hoá Thanh, Huyện Minh Hóa (ÐT: 02323516930)

Mã số:513430
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Hóa
Địa chỉ:Thôn 1 Yên Thọ, Xã Tân Hoá, Huyện Minh Hóa (ÐT: 02323572779)

Mã số:513450
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trọng Hoá
Địa chỉ:Bản La Trọng, Xã Trọng Hóa, Huyện Minh Hóa (ÐT: 02323516920)

Mã số:513318
Bưu cục:Đại lý bưu điện Hóa Tiến
Địa chỉ:Thôn Má Lậu, Xã Hoá Tiến, Huyện Minh Hóa (ÐT: 02323 516951)

Mã số:513343
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Dân Hoá
Địa chỉ:Bản Y Leng, Xã Dân Hoá, Huyện Minh Hóa (ÐT: )
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *