BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-QUẢNG NAM-ĐẠI LỘC

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-QUẢNG NAM-ĐẠI LỘC

Mã số:565120
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phước Hiệp
Địa chỉ:Thôn 11, Xã Phước Hiệp, Huyện Phước Sơn (ÐT: 02353691405)

Mã số:565140
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phước Đức
Địa chỉ:Thôn 5, Xã Phước Đức, Huyện Phước Sơn (ÐT: )

Mã số:565150
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phước Năng
Địa chỉ:Thôn 2 (thôn Plây Khôn), Xã Phước Năng, Huyện Phước Sơn (ÐT: 02353881667)

Mã số:565170
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phước Chánh
Địa chỉ:Thôn Ca Ra Ngâu, Xã Phước Chánh, Huyện Phước Sơn (ÐT: 02353881791)

Mã số:565100
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Phước Sơn
Địa chỉ:Khối 4, Thị Trấn Khâm Đức, Huyện Phước Sơn (ÐT: 02353881800)

Mã số:565200
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phước Kim
Địa chỉ:Làng Luông A, Xã Phước Kim, Huyện Phước Sơn (ÐT: 02353691200)

Mã số:565160
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phước Mỹ
Địa chỉ:Thôn 2 (làng Mừng), Xã Phước Mỹ, Huyện Phước Sơn (ÐT: 02353691302)

Mã số:565190
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phước Công
Địa chỉ:Thôn 1 (thôn Công Tơ Năng Trên), Xã Phước Công, Huyện Phước Sơn (ÐT: 02353691300)

Mã số:565213
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phước Xuân
Địa chỉ:Thôn Lao Mưng, Xã Phước Xuân, Huyện Phước Sơn (ÐT: 02353681001)

Mã số:565226
Bưu cục:Hòm thư Công cộng xã Phước Thành
Địa chỉ:Thôn 4b, Xã Phước Thành, Huyện Phước Sơn (ÐT: )

Mã số:565243
Bưu cục:Hòm thư Công cộng xã Phước Hoà
Địa chỉ:Thôn 6, Xã Phước Hoà, Huyện Phước Sơn (ÐT: )

Mã số:565236
Bưu cục:Hòm thư Công cộng xã Phước Lộc
Địa chỉ:Thôn 5a, Xã Phước Lộc, Huyện Phước Sơn (ÐT: )
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *