BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-QUẢNG NAM-ĐIỆN BÀN

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-QUẢNG NAM-ĐIỆN BÀN

Mã số:564200
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Điện Bàn
Địa chỉ:Sô´189, Đường Trần Nhân Tông, Thị Trấn Vĩnh Điện, Huyện Điện Bàn (ÐT: 02353867445)

Mã số:564420
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Phong Thử
Địa chỉ:Thôn Phong Thử 1, Xã Điện Thọ, Huyện Điện Bàn (ÐT: 02353741403)

Mã số:564280
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Khu Công Nghiệp Điện Nam Điện Ngọc
Địa chỉ:Lô Hành Chính, Khu công nghiệp Điện Nam -điện Ngọc, Xã Điện Ngọc, Huyện Điện Bàn (ÐT: 02353843297)

Mã số:564290
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Điện Ngọc
Địa chỉ:Thôn Ngọc Vinh, Xã Điện Ngọc, Huyện Điện Bàn (ÐT: 0235943790)

Mã số:564570
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Điện Thắng
Địa chỉ:Thôn Bồ Mưng 2, Xã Điện Thắng Bắc, Huyện Điện Bàn (ÐT: 02353869601)

Mã số:564220
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Điện Phương
Địa chỉ:Thôn Thanh Chiêm 1, Xã Điện Phương, Huyện Điện Bàn (ÐT: 02353867941)

Mã số:564380
Bưu cục:Điểm BĐVHX Điện Tiến
Địa chỉ:Thôn Thái Sơn 1, Xã Điện Tiến, Huyện Điện Bàn (ÐT: 02353869400)

Mã số:564440
Bưu cục:Điểm BĐVHX Điện Hồng
Địa chỉ:Thôn 10, Xã Điện Hồng, Huyện Điện Bàn (ÐT: 02353741777)

Mã số:564490
Bưu cục:Điểm BĐVHX Điện Quang
Địa chỉ:Thôn Bảo An Tây, Xã Điện Quang, Huyện Điện Bàn (ÐT: 02353744999)

Mã số:564550
Bưu cục:Điểm BĐVHX Điện Phong
Địa chỉ:Thôn Tân Thành, Xã Điện Phong, Huyện Điện Bàn (ÐT: 02353744555)

Mã số:564400
Bưu cục:Điểm BĐVHX Điện An
Địa chỉ:Thôn Phong Nhất, Xã Điện An, Huyện Điện Bàn (ÐT: 02353867138)

Mã số:564530
Bưu cục:Điểm BĐVHX Điện Minh
Địa chỉ:Thôn Bồng Lai, Xã Điện Minh, Huyện Điện Bàn (ÐT: 02353867136)

Mã số:564350
Bưu cục:Điểm BĐVHX Điện Hòa
Địa chỉ:Xóm Bùng, Xã Điện Hoà, Huyện Điện Bàn (ÐT: 02353869500)

Mã số:564270
Bưu cục:Điểm BĐVHX Điện Dương
Địa chỉ:Thôn Hà My Trung, Xã Điện Dương, Huyện Điện Bàn (ÐT: 02353843582)

Mã số:564421
Bưu cục:Điểm BĐVHX Điện Thọ
Địa chỉ:Thôn La Trung, Xã Điện Thọ, Huyện Điện Bàn (ÐT: 02353741888)

Mã số:564470
Bưu cục:Điểm BĐVHX Điện Phước
Địa chỉ:Thôn Nhị Dinh 1, Xã Điện Phước, Huyện Điện Bàn (ÐT: 02353741666)

Mã số:564590
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thanh Quýt
Địa chỉ:Thôn Thanh Quýt 4, Xã Điện Thắng Trung, Huyện Điện Bàn (ÐT: 02353869450)

Mã số:564610
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cẩm Sa
Địa chỉ:Thôn 4, Xã Điện Nam Trung, Huyện Điện Bàn (ÐT: 02353843296)

Mã số:564511
Bưu cục:Điểm BĐVHX Điện Trung
Địa chỉ:Thôn Tân Bình, Xã Điện Trung, Huyện Điện Bàn (ÐT: 02353744969)

Mã số:564510
Bưu cục:Điểm BĐVHX Điện Trung 2
Địa chỉ:Thôn Nam Hà 2, Xã Điện Trung, Huyện Điện Bàn (ÐT: 02353744580)

Mã số:564327
Bưu cục:Hòm thư Công cộng xã Điện Thắng Nam
Địa chỉ:Thôn Phong Ngũ Tây, Xã Điện Thắng Nam, Huyện Điện Bàn (ÐT: )

Mã số:564250
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Điện Nam Đông
Địa chỉ:Thôn 7 B, Xã Điện Nam Đông, Huyện Điện Bàn (ÐT: )

Mã số:564310
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 KHL KCN Điện Nam-Điện Ngọc
Địa chỉ:Lô Hành Chính, Khu công nghiệp Điện Nam -điện Ngọc, Xã Điện Ngọc, Huyện Điện Bàn (ÐT: 02353843297)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *