BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-QUẢNG NAM-DUY XUYÊN

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-QUẢNG NAM-DUY XUYÊN

Mã số:562700
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Duy Xuyên
Địa chỉ:Khối Phố Long Xuyên 2 (đội 2+3), Thị Trấn Nam Phước, Huyện Duy Xuyên (ÐT: 02353778000)

Mã số:562730
Bưu cục:Điểm BĐVHX Duy Thành
Địa chỉ:Thôn 2 (thôn Thi Thại), Xã Duy Thành, Huyện Duy Xuyên (ÐT: 02353878299)

Mã số:562740
Bưu cục:Điểm BĐVHX Duy Nghĩa
Địa chỉ:Thôn 3 (làng Hội Sơn), Xã Duy Nghĩa, Huyện Duy Xuyên (ÐT: 02353730110)

Mã số:562710
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Cầu Chìm
Địa chỉ:Khối Phố Mỹ Hòa, Thị Trấn Nam Phước, Huyện Duy Xuyên (ÐT: 02353878333)

Mã số:562880
Bưu cục:Điểm BĐVHX Duy Sơn 2
Địa chỉ:Thôn Trà Châu, Xã Duy Sơn, Huyện Duy Xuyên (ÐT: 02353877013)

Mã số:562830
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Kiểm Lâm
Địa chỉ:Thôn La Tháp Tây, Xã Duy Hòa, Huyện Duy Xuyên (ÐT: 02353731456)

Mã số:562860
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Mỹ Sơn
Địa chỉ:Thôn Mỹ Sơn, Xã Duy Phú, Huyện Duy Xuyên (ÐT: 02353877013)

Mã số:562750
Bưu cục:Điểm BĐVHX Duy Hải
Địa chỉ:Thôn 1, Xã Duy Hải, Huyện Duy Xuyên (ÐT: 02353730277)

Mã số:562760
Bưu cục:Điểm BĐVHX Duy Phước
Địa chỉ:Thôn Mỹ Phước, Xã Duy Phước, Huyện Duy Xuyên (ÐT: 02353877024)

Mã số:562900
Bưu cục:Điểm BĐVHX Duy Trung
Địa chỉ:Thôn Hòa Nam (thôn 3), Xã Duy Trung, Huyện Duy Xuyên (ÐT: 02353737033)

Mã số:562881
Bưu cục:Điểm BĐVHX Duy Sơn
Địa chỉ:Thôn Chiêm Sơn, Xã Duy Sơn, Huyện Duy Xuyên (ÐT: 02353878222)

Mã số:562800
Bưu cục:Điểm BĐVHX Duy Trinh
Địa chỉ:Thôn Phú Bông (thôn 3), Xã Duy Trinh, Huyện Duy Xuyên (ÐT: 02353878272)

Mã số:562810
Bưu cục:Điểm BĐVHX Duy Châu
Địa chỉ:Thôn Lệ An, Xã Duy Châu, Huyện Duy Xuyên (ÐT: 02353731335)

Mã số:562831
Bưu cục:Điểm BĐVHX Duy Hòa
Địa chỉ:Thôn La Tháp Tây, Xã Duy Hòa, Huyện Duy Xuyên (ÐT: 02353731443)

Mã số:562870
Bưu cục:Điểm BĐVHX Duy Thu
Địa chỉ:Thôn Phú Đa 2, Xã Duy Thu, Huyện Duy Xuyên (ÐT: 02353731102)

Mã số:562780
Bưu cục:Điểm BĐVHX Duy Vinh 1
Địa chỉ:Thôn Hà Thuận (thôn 4b), Xã Duy Vinh, Huyện Duy Xuyên (ÐT: 02353738666)

Mã số:562850
Bưu cục:Điểm BĐVHX Duy Tân
Địa chỉ:Thôn Thu Bồn Đông, Xã Duy Tân, Huyện Duy Xuyên (ÐT: 02353733805)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *