BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-QUẢNG NAM-PHÚ NINH

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-QUẢNG NAM-PHÚ NINH

Mã số:566260
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Chiên Đàn
Địa chỉ:Thôn Đàn Hạ, Xã Tam Đàn, Huyện Phú Ninh (ÐT: 02353890995)

Mã số:566240
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Cây Sanh
Địa chỉ:Thôn Cây Sanh, Xã Tam Dân, Huyện Phú Ninh (ÐT: 02353855777)

Mã số:566201
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tam Lãnh
Địa chỉ:Thôn An Lâu 1, Xã Tam Lãnh, Huyện Phú Ninh (ÐT: 02353890126)

Mã số:566320
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tam Vinh
Địa chỉ:Thôn 1 (Thôn Tú Lâm), Xã Tam Vinh, Huyện Phú Ninh (ÐT: 02353855255)

Mã số:566360
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tam Phước
Địa chỉ:Thôn Cẩm Khê, Xã Tam Phước, Huyện Phú Ninh (ÐT: 02353889529)

Mã số:566300
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tam Lộc
Địa chỉ:Thôn 2, Xã Tam Lộc, Huyện Phú Ninh (ÐT: 02353889800)

Mã số:566280
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tam An
Địa chỉ:Thôn An Mỹ 2, Xã Tam An, Huyện Phú Ninh (ÐT: 02353849451)

Mã số:566340
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tam Thành
Địa chỉ:Thôn 1, Xã Tam Thành, Huyện Phú Ninh (ÐT: 02353889020)

Mã số:566200
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Phú Ninh
Địa chỉ:Khối phố Cẩm Thịnh, Thị Trấn Phú Thịnh, Huyện Phú Ninh (ÐT: 02353890977)

Mã số:566227
Bưu cục:Hòm thư Công cộng xã Tam Thái
Địa chỉ:Thôn Khánh Thọ, Xã Tam Thái, Huyện Phú Ninh (ÐT: )

Mã số:566410
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tam Đại
Địa chỉ:Thôn Đại An, Xã Tam Đại, Huyện Phú Ninh (ÐT: )
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *