BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-QUẢNG NAM-TAM KỲ

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-QUẢNG NAM-TAM KỲ

Mã số:561000
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Thành Phố Tam Kỳ GD
Địa chỉ:Sô´18, Đường Trần Cao Vân, Phường An Xuân, Thành phố Tam Kỳ (ÐT: 02353858578)

Mã số:561210
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 An Xuân
Địa chỉ:Sô´02, Đường Phan Bội Châu, Phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ (ÐT: 02353810284)

Mã số:561100
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Phan Chu Trinh
Địa chỉ:Khối phố Lê Hồng Phong, Phường Hoà Hương, Thành phố Tam Kỳ (ÐT: 02353830053)

Mã số:561120
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tam Phú
Địa chỉ:Thôn Phú Thạnh, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ (ÐT: 02353858609)

Mã số:561380
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tam Ngọc
Địa chỉ:Thôn 3, Xã Tam Ngọc, Thành phố Tam Kỳ (ÐT: 02353858429)

Mã số:561160
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tam Thăng
Địa chỉ:Thôn Vĩnh Bình, Xã Tam Thăng, Thành phố Tam Kỳ (ÐT: 02353888972)

Mã số:561060
Bưu cục:Đại lý bưu điện Vườn Lài
Địa chỉ:Sô´233B, Đường Trần Cao Vân, Phường An Sơn, Thành phố Tam Kỳ (ÐT: 02353834102)

Mã số:560000
Bưu cục:Bưu cục cấp 1 Tam Kỳ
Địa chỉ:Sô´18, Đường Trần Cao Vân, Phường An Xuân, Thành phố Tam Kỳ (ÐT: 023533858578)

Mã số:561280
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 KHL Tam Kỳ
Địa chỉ:Sô´01, Đường Trần Phú, Phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ (ÐT: 02353825456)

Mã số:561148
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Xã Tam Thanh
Địa chỉ:Thôn Thượng Thanh, Xã Tam Thanh, Thành phố Tam Kỳ (ÐT: )

Mã số:561450
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Huỳnh Thúc Kháng
Địa chỉ:Kiệt Khu Tt Xí Nghiệp May, Đường Huỳnh Thúc Kháng, Phường An Xuân, Thành phố Tam Kỳ (ÐT: 02353859083)

Mã số:561170
Bưu cục:Bưu cục văn phòng VP BĐT Quảng Nam
Địa chỉ:Đường Trần Phú, Phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ (ÐT: )

Mã số:561250
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 HCC Quảng Nam
Địa chỉ:Sô´159B, Đường Trần Quý Cáp, Phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ (ÐT: 02353770777 )

Mã số:560900
Bưu cục:Bưu cục văn phòng Hệ 1 Quảng Nam
Địa chỉ:Đường Trần Phú, Phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ (ÐT: )

Mã số:561175
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 KCN Tam Thăng
Địa chỉ:Thôn Vĩnh Bình, Xã Tam Thăng, Thành phố Tam Kỳ (ÐT: )
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *