BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-QUẢNG NAM-THĂNG BÌNH

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-QUẢNG NAM-THĂNG BÌNH

Mã số:561600
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Thăng Bình
Địa chỉ:Tổ 7, Thị Trấn Hà Lam, Huyện Thăng Bình (ÐT: 02353674789)

Mã số:561810
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Trung
Địa chỉ:Thôn Kế Xuyên 1, Xã Bình Trung, Huyện Thăng Bình (ÐT: 02353873000)

Mã số:561680
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Nguyên
Địa chỉ:Thôn Thanh Ly 1, Xã Bình Nguyên, Huyện Thăng Bình (ÐT: 02353875638)

Mã số:561700
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Dương
Địa chỉ:Thôn 2 (làng Ấp Nam), Xã Bình Dương, Huyện Thăng Bình (ÐT: 02353874608)

Mã số:561690
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Giang
Địa chỉ:Thôn 3 (làng Bình Túy), Xã Bình Giang, Huyện Thăng Bình (ÐT: 02353874607)

Mã số:561710
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Quý
Địa chỉ:Thôn Quý Phước 2, Xã Bình Quý, Huyện Thăng Bình (ÐT: 02353875325)

Mã số:561720
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Định Bắc
Địa chỉ:Thôn Đồng Dương, Xã Bình Định Bắc, Huyện Thăng Bình (ÐT: 02353875319)

Mã số:561730
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Trị
Địa chỉ:Thôn Châu Lâm(làng Nho Lâm, Châu Đức, Châu Nho), Xã Bình Trị, Huyện Thăng Bình (ÐT: 02353676151)

Mã số:561740
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Lãnh
Địa chỉ:Thôn Nam Bình Sơn, Xã Bình Lãnh, Huyện Thăng Bình (ÐT: 02353676266)

Mã số:561670
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Minh
Địa chỉ:Thôn Hà Bình, Xã Bình Minh, Huyện Thăng Bình (ÐT: 02353875818)

Mã số:561640
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Hải
Địa chỉ:Thôn Hiệp Hưng, Xã Bình Hải, Huyện Thăng Bình (ÐT: 02353873164)

Mã số:561650
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Triều
Địa chỉ:Thôn Phước Ấm (thôn 3), Xã Bình Triều, Huyện Thăng Bình (ÐT: 02353874285)

Mã số:561630
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Sa
Địa chỉ:Thôn 3 (làng Bình Trúc 1), Xã Bình Sa, Huyện Thăng Bình (ÐT: 02353873028)

Mã số:561790
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Tú
Địa chỉ:Thôn Phước Cẩm, Xã Bình Tú, Huyện Thăng Bình (ÐT: 02353668444)

Mã số:561760
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Chánh
Địa chỉ:Thôn Rừng Bồng, Xã Bình Chánh, Huyện Thăng Bình (ÐT: 02353873094)

Mã số:561770
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Phú
Địa chỉ:Thôn Lý Trường, Xã Bình Phú, Huyện Thăng Bình (ÐT: 02353873013)

Mã số:561780
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Quế
Địa chỉ:Thôn Bình Quang, Xã Bình Quế, Huyện Thăng Bình (ÐT: 02353873172)

Mã số:561840
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Nam
Địa chỉ:Thôn Nghĩa Hòa, Xã Bình Nam, Huyện Thăng Bình (ÐT: 02353873019)

Mã số:561820
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Quán Gò
Địa chỉ:Thôn An Thành 2, Xã Bình An, Huyện Thăng Bình (ÐT: 02353672193)

Mã số:561660
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Bình Đào
Địa chỉ:Thôn 2 (làng Trà Đóa 2), Xã Bình Đào, Huyện Thăng Bình (ÐT: 02353679442)

Mã số:561620
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Phục
Địa chỉ:Thôn 2 (làng Tất Viên), Xã Bình Phục, Huyện Thăng Bình (ÐT: 02353665100)

Mã số:561727
Bưu cục:Hòm thư Công cộng xã Bình Đinh Nam
Địa chỉ:Thôn Đồng Đức, Xã Bình Định Nam, Huyện Thăng Bình (ÐT: )

Mã số:561830
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 KHL Thăng Bình
Địa chỉ:Tổ 7, Thị Trấn Hà Lam, Huyện Thăng Bình (ÐT: 02353874265)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *