BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-QUẢNG NGÃI-BA TƠ

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-QUẢNG NGÃI-BA TƠ

Mã số:573220
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ba Động
Địa chỉ:Thôn Nam Lân, Xã Ba Động, Huyện Ba Tơ (ÐT: 863402)

Mã số:573240
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ba Liên
Địa chỉ:Thôn Đát Chát, Xã Ba Liên, Huyện Ba Tơ (ÐT: 863838)

Mã số:573250
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ba Thành
Địa chỉ:Thôn Làng Tăng, Xã Ba Thành, Huyện Ba Tơ (ÐT: 863713)

Mã số:573260
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ba Vinh
Địa chỉ:Thôn Nước Nẽ 1, Xã Ba Vinh, Huyện Ba Tơ (ÐT: 863026)

Mã số:573210
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ba Cung
Địa chỉ:Thôn Đóc Mốc 2, Xã Ba Cung, Huyện Ba Tơ (ÐT: 863712)

Mã số:573290
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ba Dinh
Địa chỉ:Thôn Nước Lang, Xã Ba Dinh, Huyện Ba Tơ (ÐT: 863745)

Mã số:573300
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ba Tô
Địa chỉ:Thôn Làng Mạ, Xã Ba Tô , Huyện Ba Tơ (ÐT: 890192)

Mã số:573380
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ba Bích
Địa chỉ:Thôn Con Rã, Xã Ba Bích, Huyện Ba Tơ (ÐT: 863024)

Mã số:573360
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ba Chùa
Địa chỉ:Thôn Gò Ghềm, Xã Ba Chùa, Huyện Ba Tơ (ÐT: 863025)

Mã số:573350
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ba Tiêu
Địa chỉ:Thôn Làng Trui, Xã Ba Tiêu, Huyện Ba Tơ (ÐT: 890183)

Mã số:573200
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Ba Tơ
Địa chỉ:Khu Vực 1, Thị Trấn Ba Tơ, Huyện Ba Tơ (ÐT: 02553863327)

Mã số:573340
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ba Ngạc
Địa chỉ:Thôn Kà Rên, Xã Ba Ngạc, Huyện Ba Tơ (ÐT: 890453)

Mã số:573370
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ba Lế
Địa chỉ:Thôn Bãi Lế, Xã Ba Lế, Huyện Ba Tơ (ÐT: 891086)

Mã số:573280
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ba Điền
Địa chỉ:Thôn Gò Nghênh, Xã Ba Điền, Huyện Ba Tơ (ÐT: 869900)

Mã số:573330
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ba Xa
Địa chỉ:Thôn Nước Nhu, Xã Ba Xa, Huyện Ba Tơ (ÐT: 890429)

Mã số:573325
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ba Vì
Địa chỉ:Thôn Giá Vực, Xã Ba Vì, Huyện Ba Tơ (ÐT: 890315)

Mã số:573393
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ba Trang
Địa chỉ:Thôn Con Riêng, Xã Ba Trang, Huyện Ba Tơ (ÐT: 988006)

Mã số:573402
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ba Khâm
Địa chỉ:Thôn Vãi Ốc, Xã Ba Khâm, Huyện Ba Tơ (ÐT: 988007)

Mã số:573312
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ba Nam
Địa chỉ:Thôn Xà Râu, Xã Ba Nam, Huyện Ba Tơ (ÐT: )

Mã số:573444
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Xã Ba Giang
Địa chỉ:Thôn nước lô, Xã Ba Giang, Huyện Ba Tơ (ÐT: )
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *