BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-QUẢNG NGÃI-BÌNH SƠN

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-QUẢNG NGÃI-BÌNH SƠN

Mã số:571800
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Bình Sơn
Địa chỉ:Tổ Dân Phố 2, Thị Trấn Châu Ổ, Huyện Bình Sơn (ÐT: 02553851565)

Mã số:571870
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Châu
Địa chỉ:Thôn Định Tân, Xã Bình Châu, Huyện Bình Sơn (ÐT: 626403)

Mã số:572000
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Chương
Địa chỉ:Thôn An Điềm Ii, Xã Bình Chương, Huyện Bình Sơn (ÐT: 850492)

Mã số:572010
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Mỹ
Địa chỉ:Thôn Thạch An, Xã Bình Mỹ, Huyện Bình Sơn (ÐT: 520002)

Mã số:571860
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Phú
Địa chỉ:Thôn Phú Nhiêu, Xã Bình Phú, Huyện Bình Sơn (ÐT: 626244)

Mã số:572050
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Thanh Đông
Địa chỉ:Thôn Tham Hội I, Xã Bình Thanh Đông, Huyện Bình Sơn (ÐT: 850688)

Mã số:571890
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Tân
Địa chỉ:Thôn Nhơn Hòa 1, Xã Bình Tân, Huyện Bình Sơn (ÐT: 525082)

Mã số:571950
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Trung
Địa chỉ:Thôn Đông Thuận, Xã Bình Trung, Huyện Bình Sơn (ÐT: 850354)

Mã số:571960
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Dương
Địa chỉ:Thôn Mỹ Huệ, Xã Bình Dương, Huyện Bình Sơn (ÐT: 850198)

Mã số:571810
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Thới
Địa chỉ:Thôn Giao Thủy, Xã Bình Thới, Huyện Bình Sơn (ÐT: 850473)

Mã số:571820
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Phước
Địa chỉ:Thôn Phú Long 1, Xã Bình Phước, Huyện Bình Sơn (ÐT: 610126)

Mã số:572030
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Hiệp
Địa chỉ:Thôn Liên Trì, Xã Bình Hiệp, Huyện Bình Sơn (ÐT: 851718)

Mã số:572040
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Thanh Tây
Địa chỉ:Thôn Phước Hòa, Xã Bình Thanh Tây, Huyện Bình Sơn (ÐT: 850138)

Mã số:571970
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Khương
Địa chỉ:Thôn Thanh Trà, Xã Bình Khương, Huyện Bình Sơn (ÐT: 850472)

Mã số:571980
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình An
Địa chỉ:Thôn An Tây Phước Ii, Xã Bình An, Huyện Bình Sơn (ÐT: 510375)

Mã số:571990
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Minh
Địa chỉ:Thôn Tân Phước, Xã Bình Minh, Huyện Bình Sơn (ÐT: 850528)

Mã số:571830
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Trị
Địa chỉ:Thôn An Lộc, Xã Bình Trị, Huyện Bình Sơn (ÐT: 610390)

Mã số:571930
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Chánh
Địa chỉ:Thôn Bình An Nội, Xã Bình Chánh, Huyện Bình Sơn (ÐT: 852330)

Mã số:571840
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Hòa
Địa chỉ:Thôn 2 ( Đồng Trung), Xã Bình Hoà, Huyện Bình Sơn (ÐT: 610101)

Mã số:571946
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Nguyên
Địa chỉ:Thôn Nam Bình 1, Xã Bình Nguyên, Huyện Bình Sơn (ÐT: 852239)

Mã số:572027
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Long
Địa chỉ:Thôn Long Vĩnh, Xã Bình Long, Huyện Bình Sơn (ÐT: )

Mã số:571856
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Hải
Địa chỉ:Thôn Vạn Tường,xóm Hải Chánh, Xã Bình Hải, Huyện Bình Sơn (ÐT: )

Mã số:571925
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Thạnh
Địa chỉ:Thôn Vĩnh An, Xã Bình Thạnh, Huyện Bình Sơn (ÐT: )

Mã số:572100
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Khu kinh tế Dung Quất
Địa chỉ:Thôn An Lộc, Xã Bình Trị, Huyện Bình Sơn (ÐT: 3612569-3612568)

Mã số:571909
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Thuận
Địa chỉ:Thôn Tuyết Diêm 3, Xã Bình Thuận, Huyện Bình Sơn (ÐT: )
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *