BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-QUẢNG NGÃI-LÝ SƠN

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-QUẢNG NGÃI-LÝ SƠN

Mã số:571400
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Lý Sơn
Địa chỉ:Thôn Đông, Xã An Vĩnh, Huyện Lý Sơn (ÐT: 02553862085)

Mã số:571410
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Vĩnh
Địa chỉ:Thôn Tây An Vĩnh, Xã An Vĩnh, Huyện Lý Sơn (ÐT: 867154)

Mã số:571401
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Hải
Địa chỉ:Thôn Đông An Hải, Xã An Hải, Huyện Lý Sơn (ÐT: 867153)

Mã số:571421
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Bình
Địa chỉ:Thôn Bắc, Xã An Bình, Huyện Lý Sơn (ÐT: 862853)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *