BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-QUẢNG NGÃI-SƠN TÂY

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-QUẢNG NGÃI-SƠN TÂY

Mã số:572800
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Sơn Tây
Địa chỉ:Thôn Huy Măng, Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây (ÐT: 02553868205)

Mã số:572810
Bưu cục:Điểm BĐVHX Sơn Tân
Địa chỉ:Thôn Ra Nhua, Xã Sơn Tân, Huyện Sơn Tây (ÐT: 868369)

Mã số:572840
Bưu cục:Điểm BĐVHX Sơn Mùa
Địa chỉ:Thôn Huy Em, Xã Sơn Mùa, Huyện Sơn Tây (ÐT: 868370)

Mã số:572820
Bưu cục:Điểm BĐVHX Sơn Tinh
Địa chỉ:Thôn Xà Ruông, Xã Sơn Tinh, Huyện Sơn Tây (ÐT: 868778)

Mã số:572850
Bưu cục:Điểm BĐVHX Sơn Bua
Địa chỉ:Thôn Tà Bể, Xã Sơn Bua, Huyện Sơn Tây (ÐT: 868046)

Mã số:572830
Bưu cục:Điểm BĐVHX Sơn Lập
Địa chỉ:Thôn Mang Trẩy, Xã Sơn Lập, Huyện Sơn Tây (ÐT: 868779)

Mã số:572888
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Xã Sơn Màu
Địa chỉ:Ấp Tà Vinh, Xã Sơn Mầu, Huyện Sơn Tây (ÐT: )

Mã số:572855
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Xã Sơn Long
Địa chỉ:Thôn Tà Bể, Xã Sơn Bua, Huyện Sơn Tây (ÐT: )

Mã số:572858
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Xã Sơn Liên
Địa chỉ:Thôn Tà Bể, Xã Sơn Bua, Huyện Sơn Tây (ÐT: )
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *