BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-QUẢNG NGÃI-SƠN TỊNH

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-QUẢNG NGÃI-SƠN TỊNH

Mã số:571500
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Sơn Tịnh
Địa chỉ:Thôn Trường Thọ Tây, Thị Trấn Sơn Tịnh, Huyện Sơn Tịnh (ÐT: 02553842148)

Mã số:571660
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tịnh Bắc
Địa chỉ:Thôn Minh Mỹ, Xã Tịnh Bắc, Huyện Sơn Tịnh (ÐT: 844110)

Mã số:571560
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Sơn Mỹ
Địa chỉ:Thôn Mỹ Lại, Xã Tịnh Khê, Huyện Sơn Tịnh (ÐT: 02553843205)

Mã số:571710
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tịnh Giang
Địa chỉ:Thôn Cù Và, Xã Tịnh Giang, Huyện Sơn Tịnh (ÐT: 844379)

Mã số:571680
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tịnh Hiệp
Địa chỉ:Thôn Mỹ Danh, Xã Tịnh Hiệp, Huyện Sơn Tịnh (ÐT: 844380)

Mã số:571690
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tịnh Trà
Địa chỉ:Thôn Phú Thành, Xã Tịnh Trà, Huyện Sơn Tịnh (ÐT: 844737)

Mã số:571540
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tịnh Châu
Địa chỉ:Thôn Phú Bình, Xã Tịnh Châu, Huyện Sơn Tịnh (ÐT: 841236)

Mã số:571670
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tịnh Minh
Địa chỉ:Thôn Minh Khánh, Xã Tịnh Minh, Huyện Sơn Tịnh (ÐT: 844736)

Mã số:571630
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tịnh Sơn
Địa chỉ:Thôn Thôn Đông, Xã Tịnh Sơn, Huyện Sơn Tịnh (ÐT: 841234)

Mã số:571640
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tịnh Hà
Địa chỉ:Thôn Thọ Lộc Bắc, Xã Tịnh Hà, Huyện Sơn Tịnh (ÐT: 841235)

Mã số:571530
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tịnh An
Địa chỉ:Thôn Tân Mỹ, Xã Tịnh An, Huyện Sơn Tịnh (ÐT: 670766)

Mã số:571600
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tịnh Phong
Địa chỉ:Thôn Thế Long, Xã Tịnh Phong, Huyện Sơn Tịnh (ÐT: 841589)

Mã số:571620
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tịnh Thọ
Địa chỉ:Thôn Thọ Nam, Xã Tịnh Thọ, Huyện Sơn Tịnh (ÐT: 841590)

Mã số:571520
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tịnh Ấn Đông
Địa chỉ:Thôn Bình Đẳng, Xã Tịnh Ấn Đông, Huyện Sơn Tịnh (ÐT: 841591)

Mã số:571570
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tịnh Kỳ
Địa chỉ:Thôn An Kỳ, Xã Tịnh Kỳ, Huyện Sơn Tịnh (ÐT: 843636)

Mã số:571580
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tịnh Hòa
Địa chỉ:Thôn Đông Hòa, Xã Tịnh Hoà, Huyện Sơn Tịnh (ÐT: 843635)

Mã số:571610
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tịnh Thiện
Địa chỉ:Thôn Long Thành, Xã Tịnh Thiện, Huyện Sơn Tịnh (ÐT: 841588)

Mã số:571503
Bưu cục:Đại lý bưu điện Cây Đa
Địa chỉ:Thôn Trường Thọ Tây, Thị Trấn Sơn Tịnh, Huyện Sơn Tịnh (ÐT: 671484)

Mã số:571650
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tịnh Bình
Địa chỉ:Đội 1, Xóm Khánh Thượng, Xã Tịnh Bình, Huyện Sơn Tịnh (ÐT: 690114)

Mã số:571700
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tịnh Đông
Địa chỉ:Thôn Hương Nhượng Bắc, Xã Tịnh Đông, Huyện Sơn Tịnh (ÐT: 690112)

Mã số:571590
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tịnh Ấn Tây
Địa chỉ:Thôn Thống Nhất, Xã Tịnh Ấn Tây, Huyện Sơn Tịnh (ÐT: 671641)

Mã số:571607
Bưu cục:Đại lý bưu điện Khu Công Nghiệp Tịnh Phong
Địa chỉ:Thôn Phong Niên Thượng, Xã Tịnh Phong, Huyện Sơn Tịnh (ÐT: 673168)

Mã số:571595
Bưu cục:Đại lý bưu điện Cộng Hoà
Địa chỉ:Thôn Cộng Hòa 1, Xã Tịnh Ấn Tây, Huyện Sơn Tịnh (ÐT: )
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *