BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-QUẢNG NGÃI-TÂY TRÀ

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-QUẢNG NGÃI-TÂY TRÀ

Mã số:572400
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Tây Trà
Địa chỉ:Thôn Trà Niêu, Xã Trà Phong, Huyện Tây Trà (ÐT: 02553870001)

Mã số:572410
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trà Lãnh
Địa chỉ:Thôn Trà Lĩnh, Xã Trà Lãnh, Huyện Tây Trà (ÐT: 870098)

Mã số:572450
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trà Quân
Địa chỉ:Thôn Trà Bao, Xã Trà Quân, Huyện Tây Trà (ÐT: 870063)

Mã số:572440
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trà Thanh
Địa chỉ:Thôn ̀ Vuông, Xã Trà Thanh, Huyện Tây Trà (ÐT: )

Mã số:572461
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trà Khê
Địa chỉ:Thôn Hà, Xã Trà Khê, Huyện Tây Trà (ÐT: )

Mã số:572431
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trà Nham
Địa chỉ:Thôn Trà Cường, Xã Trà Nham, Huyện Tây Trà (ÐT: )

Mã số:572421
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trà Trung
Địa chỉ:Thôn Đam, Xã Trà Trung, Huyện Tây Trà (ÐT: )

Mã số:572483
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trà Xinh
Địa chỉ:Thôn Trà Kem, Xã Trà Xinh, Huyện Tây Trà (ÐT: )
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *