BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-QUẢNG NINH-BA CHẼ

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-QUẢNG NINH-BA CHẼ

Mã số:205900
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Ba Chẽ
Địa chỉ:Khu 3, Thị Trấn Ba Chẽ, Huyện Ba Chẽ (ÐT: 02033888214)

Mã số:205960
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nam Sơn
Địa chỉ:Thôn Nam Hả Kinh, Xã Nam Sơn, Huyện Ba Chẽ (ÐT: 3888433)

Mã số:206060
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đồn Đạc
Địa chỉ:Thôn Tân Tiến, Xã Đồn Đạc, Huyện Ba Chẽ (ÐT: 3888430)

Mã số:205980
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thanh Sơn
Địa chỉ:Thôn Khe Lọng Ngoài, Xã Thanh Sơn, Huyện Ba Chẽ (ÐT: 3888566)

Mã số:206000
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thanh Lâm
Địa chỉ:Thôn Khe Nháng, Xã Thanh Lâm, Huyện Ba Chẽ (ÐT: 3888302)

Mã số:206020
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đạp Thanh
Địa chỉ:Thôn Bắc Xa, Xã Đạp Thanh, Huyện Ba Chẽ (ÐT: 3888000)

Mã số:206050
Bưu cục:Điểm BĐVHX Minh Cầm
Địa chỉ:Thôn Đồng Tán, Xã Minh Cầm, Huyện Ba Chẽ (ÐT: 3888056)

Mã số:206040
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lương Mông
Địa chỉ:Thôn Đồng Giảng A, Xã Lương Mông, Huyện Ba Chẽ (ÐT: 099433001)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *