BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-QUẢNG NINH-CẨM PHẢ

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-QUẢNG NINH-CẨM PHẢ

Mã số:205050
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cộng Hòa Mỏ
Địa chỉ:Thôn Xóm Khe, Xã Cộng Hoà, Thành phố Cẩm Phả (ÐT: 3862992)

Mã số:205040
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cẩm Hải
Địa chỉ:Thôn 2, Xã Cẩm Hải, Thành phố Cẩm Phả (ÐT: 3862994)

Mã số:203200
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Cẩm Phả
Địa chỉ:Sô´375, Đường Trần Phú, Phường Cẩm Thành, Thành phố Cẩm Phả (ÐT: 02033861411)

Mã số:205070
Bưu cục:Điểm BĐVHX Dương Huy
Địa chỉ:Thôn Đoàn Kết, Xã Dương Huy, Thành phố Cẩm Phả (ÐT: 3862993)

Mã số:203800
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Cọc 6
Địa chỉ:Tổ 123, Cụm 8, Phường Cẩm Phú, Thành phố Cẩm Phả (ÐT: 02033865100)

Mã số:204880
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Quang Hanh
Địa chỉ:Tổ 14, Cụm 5, Phường Quang Hanh, Thành phố Cẩm Phả (ÐT: 02033862439)

Mã số:204120
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Cửa Ông
Địa chỉ:Khu Bến Tàu Tổ 115, Phường Cửa Ông, Thành phố Cẩm Phả (ÐT: 02033865101)

Mã số:204300
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Mông Dương
Địa chỉ:Tổ 108, Cụm 6, Phường Mông Dương, Thành phố Cẩm Phả (ÐT: 02033865118)

Mã số:203411
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Cẩm Bình
Địa chỉ:Khu Minh Tiến B, Phường Cẩm Bình, Thành phố Cẩm Phả (ÐT: )

Mã số:204651
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Cẩm Trung
Địa chỉ:Đường Trần Phú, Phường Cẩm Trung, Thành phố Cẩm Phả (ÐT: )

Mã số:204867
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Cẩm Thạch
Địa chỉ:Đường Trần Phú, Phường Cẩm Thạch, Thành phố Cẩm Phả (ÐT: )

Mã số:204767
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Cẩm Thuỷ
Địa chỉ:Cụm Đập Nước Tân Lập I, Phường Cẩm Thủy, Thành phố Cẩm Phả (ÐT: )

Mã số:203513
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Cẩm Tây
Địa chỉ:Đường Trần Phú, Phường Cẩm Tây, Thành phố Cẩm Phả (ÐT: )

Mã số:203627
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Cẩm Đông
Địa chỉ:Phố Huỳnh Thúc Kháng, Phường Cẩm Đông, Thành phố Cẩm Phả (ÐT: )

Mã số:203781
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Cẩm Sơn
Địa chỉ:Đường Từ Cầu 2 Đến Cầu 5, Phường Cẩm Sơn, Thành phố Cẩm Phả (ÐT: )

Mã số:204107
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Cẩm Thịnh
Địa chỉ:Cụm 1, Phường Cẩm Thịnh, Thành phố Cẩm Phả (ÐT: )

Mã số:203325
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 KHL Cẩm Phả
Địa chỉ:Lô nhà 08, Khu tập thể Cẩm Thành, Phường Cẩm Thành, Thành phố Cẩm Phả (ÐT: )
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *