BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-QUẢNG NINH-ĐẦM HÀ

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-QUẢNG NINH-ĐẦM HÀ

Mã số:206300
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Đầm Hà
Địa chỉ:Khu phố Lê Lương, Thị Trấn Đầm Hà, Huyện Đầm Hà (ÐT: 02033880280)

Mã số:206340
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quảng Lợi
Địa chỉ:Thôn 1, Xã Quảng Lợi, Huyện Đầm Hà (ÐT: 3880415)

Mã số:206330
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quảng Tân
Địa chỉ:Thôn 5, Xã Quảng Tân, Huyện Đầm Hà (ÐT: 3880130)

Mã số:206310
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Bình
Địa chỉ:Thôn Tân Trung, Xã Tân Bình, Huyện Đầm Hà (ÐT: 3880128)

Mã số:206400
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đầm Hà
Địa chỉ:Thôn Trại Dinh, Xã Đầm Hà, Huyện Đầm Hà (ÐT: 3880370)

Mã số:206360
Bưu cục:Điểm BĐVHX Dực Yên
Địa chỉ:Thôn 1, Xã Dực Yên, Huyện Đầm Hà (ÐT: 3880132)

Mã số:206370
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đại Bình
Địa chỉ:Thôn 3 Nhâm Cao, Xã Đại Bình, Huyện Đầm Hà (ÐT: 3880133)

Mã số:206380
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quảng An
Địa chỉ:Thôn An Sơn, Xã Quảng An, Huyện Đầm Hà (ÐT: 3880800)

Mã số:206350
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quảng Lâm
Địa chỉ:Bản Tài Lý Sáy, Xã Quảng Lâm, Huyện Đầm Hà (ÐT: 3880921)

Mã số:206439
Bưu cục:Điểm BĐVHX BĐVHX Tân Lập
Địa chỉ:Thôn 1 Thái Lập, Xã Tân Lập, Huyện Đầm Hà (ÐT: )
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *