BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-QUẢNG NINH-HOÀNH BỒ

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-QUẢNG NINH-HOÀNH BỒ

Mã số:207200
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Hoành Bồ
Địa chỉ:Khu 4 Tổ 4, Thị Trấn Trới, Huyện Hoành Bồ (ÐT: 02033858201)

Mã số:207290
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Thống Nhất
Địa chỉ:Thôn Đồng Cao, Xã Thống Nhất, Huyện Hoành Bồ (ÐT: 02033699121)

Mã số:207460
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lê Lợi
Địa chỉ:Thôn Tân Tiến, Xã Lê Lợi, Huyện Hoành Bồ (ÐT: 3858064)

Mã số:207330
Bưu cục:Điểm BĐVHX Sơn Dương
Địa chỉ:Thôn Vườn Rậm Xóm Giữa, Xã Sơn Dương, Huyện Hoành Bồ (ÐT: 3858860)

Mã số:207310
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vũ Oai
Địa chỉ:Thôn Lán Rè, Xã Vũ Oai, Huyện Hoành Bồ (ÐT: 3699279)

Mã số:207320
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hòa Bình
Địa chỉ:Thôn Đồng Lá, Xã Hoà Bình, Huyện Hoành Bồ (ÐT: 3699280)

Mã số:207360
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đồng Lâm
Địa chỉ:Thôn Đồng Trà, Xã Đồng Lâm, Huyện Hoành Bồ (ÐT: 3858307)

Mã số:207440
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đồng Sơn
Địa chỉ:Thôn Tân Ốc 1, Xã Đồng Sơn, Huyện Hoành Bồ (ÐT: 099433003)

Mã số:207450
Bưu cục:Điểm BĐVHX Kỳ Thượng
Địa chỉ:Thôn Khe Phương, Xã Kỳ Thượng, Huyện Hoành Bồ (ÐT: 099433002)

Mã số:207370
Bưu cục:Điểm BĐVHX Dân Chủ
Địa chỉ:Thôn 2, Xã Dân Chủ, Huyện Hoành Bồ (ÐT: 3690422)

Mã số:207380
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quảng La
Địa chỉ:Thôn 1, Xã Quảng La, Huyện Hoành Bồ (ÐT: 3858200)

Mã số:207430
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Dân
Địa chỉ:Thôn Tân Lập, Xã Tân Dân, Huyện Hoành Bồ (ÐT: 3690410)

Mã số:207410
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bằng Cả
Địa chỉ:Thôn 1, Xã Bằng Cả, Huyện Hoành Bồ (ÐT: 3690492)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *