BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-QUẢNG NINH-MÓNG CÁI

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-QUẢNG NINH-MÓNG CÁI

Mã số:206900
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trà Cổ
Địa chỉ:Khu phố Đông Thịnh, Phường Trà Cổ, Thành Phố Móng Cái (ÐT: 3780129)

Mã số:206800
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Móng Cái
Địa chỉ:Sô´1, Đường Hùng Vương, Phường Hoà Lạc, Thành Phố Móng Cái (ÐT: 02033881101)

Mã số:207000
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quảng Nghĩa
Địa chỉ:Thôn 5, Xã Quảng Nghĩa, Thành Phố Móng Cái (ÐT: 3789164)

Mã số:206960
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hải Đông
Địa chỉ:Thôn 7, Xã Hải Đông, Thành Phố Móng Cái (ÐT: 3786417)

Mã số:206981
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hải Tiến
Địa chỉ:Thôn 2, Xã Hải Tiến, Thành Phố Móng Cái (ÐT: 3786956)

Mã số:206950
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hải Yên
Địa chỉ:Khu 7, Phường Hải Yên, Thành Phố Móng Cái (ÐT: 3886147)

Mã số:206920
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hải Xuân
Địa chỉ:Thôn Trung, Xã Hải Xuân, Thành Phố Móng Cái (ÐT: 3886149)

Mã số:207030
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vạn Ninh
Địa chỉ:Thôn Trung, Xã Vạn Ninh, Thành Phố Móng Cái (ÐT: 3883544)

Mã số:207060
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vĩnh Thực
Địa chỉ:Thôn 1 Đội 1, Xã Vĩnh Thực, Thành Phố Móng Cái (ÐT: 3785038)

Mã số:207040
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vĩnh Trung
Địa chỉ:Thôn 2 Đội 4, Xã Vĩnh Trung, Thành Phố Móng Cái (ÐT: 3785066)

Mã số:207020
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hải Sơn
Địa chỉ:Thôn Pò Hèn, Xã Hải Sơn, Thành Phố Móng Cái (ÐT: 3886600)

Mã số:207010
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bắc Sơn
Địa chỉ:Thôn Lục Phủ, Xã Bắc Sơn, Thành Phố Móng Cái (ÐT: 3789833)

Mã số:206945
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Bình Ngọc
Địa chỉ:Khu 1, Phường Bình Ngọc, Thành Phố Móng Cái (ÐT: )

Mã số:207112
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Hải Hoà
Địa chỉ:Khu 1, Phường Hải Hoà, Thành Phố Móng Cái (ÐT: )

Mã số:206898
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Ninh Dương
Địa chỉ:Khu phố Hạ Long, Phường Ninh Dương, Thành Phố Móng Cái (ÐT: )

Mã số:206859
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Trần Phú
Địa chỉ:Đường Trần Phú, Phường Trần Phú, Thành Phố Móng Cái (ÐT: )

Mã số:206885
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Ka Long
Địa chỉ:Đường Hùng Vương Ka Long, Phường Ka Long, Thành Phố Móng Cái (ÐT: )

Mã số:206959
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 KHL Móng Cái
Địa chỉ:Sô´1, Đường Hùng Vương, Phường Hoà Lạc, Thành Phố Móng Cái (ÐT: )
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *