BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-QUẢNG NINH-TIÊN YÊN

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-QUẢNG NINH-TIÊN YÊN

Mã số:205600
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Tiên Yên
Địa chỉ:Phố Lý Thường Kiệt, Thị Trấn Tiên Yên, Huyện Tiên Yên (ÐT: 02033876211)

Mã số:205620
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tiên Lãng
Địa chỉ:Thôn Xóm Nương, Xã Tiên Lãng, Huyện Tiên Yên (ÐT: 876701)

Mã số:205650
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đông Hải
Địa chỉ:Thôn Làng Nhội, Xã Đông Hải, Huyện Tiên Yên (ÐT: 3745676)

Mã số:205630
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đông Ngũ
Địa chỉ:Thôn Đông Ngũ, Xã Đông Ngũ, Huyện Tiên Yên (ÐT: 3745293)

Mã số:205690
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phong Dụ
Địa chỉ:Bản Tềnh Pò, Xã Phong Dụ, Huyện Tiên Yên (ÐT: 3876590)

Mã số:205750
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hà Lâu
Địa chỉ:Bản Bắc Lù, Xã Hà Lâu, Huyện Tiên Yên (ÐT: 3876760)

Mã số:205740
Bưu cục:Điểm BĐVHX Điền Xá
Địa chỉ:Thôn Pắc Phai, Xã Điền Xá, Huyện Tiên Yên (ÐT: 3876664)

Mã số:205720
Bưu cục:Điểm BĐVHX Yên Than
Địa chỉ:Thôn Khe Tiên, Xã Yên Than, Huyện Tiên Yên (ÐT: 3876849)

Mã số:205670
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đại Dực
Địa chỉ:Bản Khe Lục, Xã Đại Dực, Huyện Tiên Yên (ÐT: 3745546)

Mã số:205800
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đồng Rui
Địa chỉ:Thôn Trung, Xã Đồng Rui, Huyện Tiên Yên (ÐT: 3746072)

Mã số:205794
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hải Lạng
Địa chỉ:Thôn Thống Nhất, Xã Hải Lạng, Huyện Tiên Yên (ÐT: 3743294)

Mã số:205810
Bưu cục:Hòm thư Công cộng hòm thư độc lập
Địa chỉ:Bản Khe Lặc, Xã Đại Thành, Huyện Tiên Yên (ÐT: )
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *