BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-SÓC TRĂNG-LONG PHÚ

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-SÓC TRĂNG-LONG PHÚ

Mã số:951700
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Long Phú
Địa chỉ:Ấp Ba, Thị Trấn Long Phú, Huyện Long Phú (ÐT: 02993856856)

Mã số:951740
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Đại Ngãi
Địa chỉ:Ấp Ngãi Hội 1, Xã Đại Ngãi, Huyện Long Phú (ÐT: 02993858111)

Mã số:951800
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Trường Khánh
Địa chỉ:Ấp Trường Thành A, Xã Trường Khánh, Huyện Long Phú (ÐT: 02993844753)

Mã số:951820
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tân Thạnh
Địa chỉ:Ấp Saintard, Xã Tân Thạnh, Huyện Long Phú (ÐT: 02993840000)

Mã số:951770
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Hưng
Địa chỉ:Ấp Tân Quy B, Xã Tân Hưng, Huyện Long Phú (ÐT: 02993840022)

Mã số:951840
Bưu cục:Điểm BĐVHX Long Phú
Địa chỉ:Ấp Nước Mặn 1, Xã Long Phú, Huyện Long Phú (ÐT: 02993856506)

Mã số:951780
Bưu cục:Điểm BĐVHX Châu Khánh
Địa chỉ:Ấp Một, Xã Châu Khánh, Huyện Long Phú (ÐT: 02993840111)

Mã số:951760
Bưu cục:Điểm BĐVHX Song Phụng
Địa chỉ:Ấp Phụng Tường I, Xã Song Phụng, Huyện Long Phú (ÐT: 02993858666)

Mã số:951730
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hậu Thạnh
Địa chỉ:Ấp Bờ Kinh, Xã Hậu Thạnh, Huyện Long Phú (ÐT: 02993858777)

Mã số:951785
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng Châu Khánh
Địa chỉ:Ấp Một, Xã Châu Khánh, Huyện Long Phú (ÐT: )

Mã số:951736
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng Hậu Thanh
Địa chỉ:Ấp Bờ Kinh, Xã Hậu Thạnh, Huyện Long Phú (ÐT: )

Mã số:951726
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng Long Đức
Địa chỉ:Ấp Thạnh Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Phú (ÐT: )

Mã số:951765
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng Song Phụng
Địa chỉ:Ấp Phụng Tường I, Xã Song Phụng, Huyện Long Phú (ÐT: )

Mã số:951796
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng Phú Hữu
Địa chỉ:Ấp Phú Đa, Xã Phú Hữu, Huyện Long Phú (ÐT: )
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *