BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-SÓC TRĂNG-MỸ TÚ

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-SÓC TRĂNG-MỸ TÚ

Mã số:952300
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Mỹ Tú
Địa chỉ:Ấp Cầu Đồn, Thị Trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, Huyện Mỹ Tú (ÐT: 02993871522)

Mã số:952470
Bưu cục:Điểm BĐVHX Long Hưng
Địa chỉ:Ấp Tân Thành, Xã Long Hưng, Huyện Mỹ Tú (ÐT: 0935068773)

Mã số:952570
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thuận Hưng
Địa chỉ:Ấp Tà Ân A1, Xã Thuận Hưng, Huyện Mỹ Tú (ÐT: 02993836250)

Mã số:952550
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mỹ Thuận
Địa chỉ:Ấp Tam Sóc D1, Xã Mỹ Thuận, Huyện Mỹ Tú (ÐT: 02993830020)

Mã số:952530
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mỹ Phước
Địa chỉ:Ấp Phước Ninh, Xã Mỹ Phước, Huyện Mỹ Tú (ÐT: 02993505010)

Mã số:952510
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mỹ Tú
Địa chỉ:Ấp Mỹ An, Xã Mỹ Tú, Huyện Mỹ Tú (ÐT: 02993871701)

Mã số:952310
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mỹ Hương
Địa chỉ:Ấp Xóm Lớn, Xã Mỹ Hương, Huyện Mỹ Tú (ÐT: 02993871555)

Mã số:952599
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng Phú Mỹ
Địa chỉ:Ấp Bưng Cóc, Xã Phú Mỹ, Huyện Mỹ Tú (ÐT: )

Mã số:952504
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng Hưng Phú
Địa chỉ:Ấp Phương Bình 1, Xã Hưng Phú, Huyện Mỹ Tú (ÐT: )
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *