BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-SÓC TRĂNG-MỸ XUYÊN

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-SÓC TRĂNG-MỸ XUYÊN

Mã số:953122
Bưu cục:Đại lý bưu điện Khu 1
Địa chỉ:Khu 1, Xã Thạnh Phú, Huyện Mỹ Xuyên (ÐT: 02993853377)

Mã số:953000
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Mỹ Xuyên
Địa chỉ:Sô´05, Đường Lê Lợi, Thị Trấn Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên (ÐT: 02993852599)

Mã số:953120
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Thạnh Phú
Địa chỉ:Khu 3, Xã Thạnh Phú, Huyện Mỹ Xuyên (ÐT: 02993853800)

Mã số:953150
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Thạnh Quới
Địa chỉ:Ấp Đay Sô, Xã Thạnh Qưới, Huyện Mỹ Xuyên (ÐT: 02993894015)

Mã số:953100
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Đại Tâm
Địa chỉ:Ấp Đại Chí, Xã Đại Tâm, Huyện Mỹ Xuyên (ÐT: 02993892600)

Mã số:953280
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Ngọc Tố
Địa chỉ:Ấp Cổ Cò, Xã Ngọc Tố, Huyện Mỹ Xuyên (ÐT: 02993855400)

Mã số:953300
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hòa Tú 2
Địa chỉ:Ấp Dương Kiển, Xã Hoà Tú 2, Huyện Mỹ Xuyên (ÐT: 02993896804)

Mã số:953220
Bưu cục:Điểm BĐVHX Gia Hòa 1
Địa chỉ:Ấp Vĩnh B, Xã Gia Hoà 1, Huyện Mỹ Xuyên (ÐT: 02993890800)

Mã số:953200
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hòa Tú 1
Địa chỉ:Ấp Hoà Trực, Xã Hoà Tú 1, Huyện Mỹ Xuyên (ÐT: 02993895000)

Mã số:953170
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tham Đôn
Địa chỉ:Ấp Giồng Có, Xã Tham Đôn, Huyện Mỹ Xuyên (ÐT: 02993851677)

Mã số:953052
Bưu cục:Đại lý bưu điện Số 52
Địa chỉ:Đường Tỉnh Lộ 8, Thị Trấn Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên (ÐT: )

Mã số:953211
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng Hòa Tú 1
Địa chỉ:Ấp Hoà Trực, Xã Hoà Tú 1, Huyện Mỹ Xuyên (ÐT: )

Mã số:953185
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng Tham Đôn
Địa chỉ:Ấp Giồng Có, Xã Tham Đôn, Huyện Mỹ Xuyên (ÐT: )

Mã số:953268
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Thùng thư độc lập công cộng Ngọc Đông
Địa chỉ:Ấp Hoà Đặng, Xã Ngọc Đông, Huyện Mỹ Xuyên (ÐT: )

Mã số:953248
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bưu điện VHX Gia Hòa 2
Địa chỉ:Ấp Bình Hoà, Xã Gia Hoà 2, Huyện Mỹ Xuyên (ÐT: 02993.890077)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *