BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-SƠN LA-SỐP CỘP

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-SƠN LA-SỐP CỘP

Mã số:367700
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Sốp Cộp
Địa chỉ:Bản Hua Mường, Xã Sốp Cộp, Huyện Sốp Cộp (ÐT: 02123878341)

Mã số:367800
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mường Lạn
Địa chỉ:Bản Mường Lạn, Xã Mường Lạn, Huyện Sốp Cộp (ÐT: )

Mã số:367760
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mường Và
Địa chỉ:Bản Mường Và, Xã Mường Và, Huyện Sốp Cộp (ÐT: )

Mã số:367730
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nậm Lạnh
Địa chỉ:Bản Lạnh, Xã Nậm Lạnh, Huyện Sốp Cộp (ÐT: )

Mã số:367830
Bưu cục:Điểm BĐVHX Púng Pánh
Địa chỉ:Bản Liềng, Xã Púng Pánh, Huyện Sốp Cộp (ÐT: )

Mã số:367860
Bưu cục:Điểm BĐVHX Dồm Cang
Địa chỉ:Bản Dồm, Xã Dồm Cang, Huyện Sốp Cộp (ÐT: 02123778771)

Mã số:367910
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mường Lèo
Địa chỉ:Bản Liềng, Xã Mường Lèo, Huyện Sốp Cộp (ÐT: )

Mã số:367890
Bưu cục:Điểm BĐVHX Sam Kha
Địa chỉ:Bản Púng Páng, Xã Sam Kha, Huyện Sốp Cộp (ÐT: )
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *