BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-SƠN LA

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-SƠN LA

Mã số:361280
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Chiềng Xôm
Địa chỉ:Bản Panh Mong, Xã Chiềng Xôm, Thành Phố Sơn La (ÐT: 856912)

Mã số:361200
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Chiềng Sinh
Địa chỉ:Tiểu khu 1, Phường Chiềng Sinh, Thành Phố Sơn La (ÐT: 02123873285)

Mã số:361210
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Ân Sinh
Địa chỉ:Tiểu khu 1, Phường Chiềng Sinh, Thành Phố Sơn La (ÐT: 02123852570)

Mã số:361300
Bưu cục:Điểm BĐVHX Chiềng Đen
Địa chỉ:Bản Tọ Lọ, Xã Chiềng Đen, Thành Phố Sơn La (ÐT: )

Mã số:361340
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hua La
Địa chỉ:Bản Sàng, Xã Hua La, Thành Phố Sơn La (ÐT: )

Mã số:361320
Bưu cục:Điểm BĐVHX Chiềng Cọ
Địa chỉ:Bản Hùn, Xã Chiềng Cọ, Thành Phố Sơn La (ÐT: )

Mã số:361000
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Cầu 308
Địa chỉ:Tổ 8, Phường Quyết Thắng, Thành Phố Sơn La (ÐT: 02123852390)

Mã số:360000
Bưu cục:Bưu cục cấp 1 Sơn La
Địa chỉ:Sô´172, Tổ 5, Phường Tô Hiệu, Thành Phố Sơn La (ÐT: 02123854726)

Mã số:361010
Bưu cục:Đại lý bưu điện Nà Cóong
Địa chỉ:Tổ 7, Phường Tô Hiệu, Thành Phố Sơn La (ÐT: 852613)

Mã số:361100
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Chiềng Lề
Địa chỉ:Tổ 2, Phường Chiềng Lề, Thành Phố Sơn La (ÐT: 02123852383)

Mã số:361130
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Quyết Thắng
Địa chỉ:Tổ 1, Phường Quyết Thắng, Thành Phố Sơn La (ÐT: 852454)

Mã số:361160
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Bó Ẩn
Địa chỉ:Tổ 6, Phường Quyết Tâm, Thành Phố Sơn La (ÐT: 02123852165)

Mã số:360900
Bưu cục:Bưu cục văn phòng Hệ 1 Sơn La
Địa chỉ:Sô´172, Tổ 5, Phường Tô Hiệu, Thành Phố Sơn La (ÐT: )

Mã số:361497
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 ĐH Tây Bắc
Địa chỉ:Tổ 2, Phường Quyết Tâm, Thành Phố Sơn La (ÐT: 02123751885)

Mã số:361246
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Hòm thư công cộng
Địa chỉ:Bản Co Pục, Xã Chiềng Ngần, Thành Phố Sơn La (ÐT: )

Mã số:361275
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Hòm thư công cộng
Địa chỉ:Bản Cá, Phường Chiềng An, Thành Phố Sơn La (ÐT: )

Mã số:361440
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 KHL SON LA
Địa chỉ:Sô´172, Đường Tô Hiệu, Phường Tô Hiệu, Thành Phố Sơn La (ÐT: 02123852568)

Mã số:361080
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Bưu cục 3 HCC Sơn La
Địa chỉ:Sô´1, Đường Tô Hiệu, Phường Tô Hiệu, Thành Phố Sơn La (ÐT: 02123858998)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *