BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-TÂY NINH-CHÂU THÀNH

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-TÂY NINH-CHÂU THÀNH

Mã số:842400
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Châu Thành
Địa chỉ:Sô´Tổ 1, Khu phố 1, Thị Trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành (ÐT: 0276.3780700)

Mã số:842560
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Cơ
Địa chỉ:Sô´Tổ 6, Ấp Vịnh, Xã An Cơ, Huyện Châu Thành (ÐT: 0276.3782644)

Mã số:842440
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phước Vinh 1
Địa chỉ:Sô´Tổ 1, Ấp Phước Hòa, Xã Phước Vinh, Huyện Châu Thành (ÐT: 0276.3786544)

Mã số:842500
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Thành Long
Địa chỉ:Sô´Tổ 1, Ấp Thành Trung, Xã Thành Long, Huyện Châu Thành (ÐT: 0276.3710800)

Mã số:842420
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Thái Bình
Địa chỉ:Sô´Tổ 1, Ấp Bình Phong, Xã Thái Bình, Huyện Châu Thành (ÐT: 0276.3712949)

Mã số:842520
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ninh Điền
Địa chỉ:Sô´Tổ 1, Ấp Gò Nổi, Xã Ninh Điền, Huyện Châu Thành (ÐT: 0276.3781222)

Mã số:842550
Bưu cục:Điểm BĐVHX Long Vĩnh
Địa chỉ:Sô´Tổ 2, Ấp Long Châu, Xã Long Vĩnh, Huyện Châu Thành (ÐT: 0276.3781555)

Mã số:842470
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hòa Hội
Địa chỉ:Sô´Tổ 1, Ấp Lưu Văng Vẳng, Xã Hoà Hội, Huyện Châu Thành (ÐT: 0276.3783767)

Mã số:842480
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hòa Thạnh
Địa chỉ:Sô´Tổ 3, Ấp Hiệp Phước, Xã Hoà Thạnh, Huyện Châu Thành (ÐT: 0276.3784333)

Mã số:842490
Bưu cục:Điểm BĐVHX Biên Giới
Địa chỉ:Sô´Tổ 2, Ấp Bến Cầu, Xã Biên Giới, Huyện Châu Thành (ÐT: 0276.3784434)

Mã số:842411
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đồng Khởi 1
Địa chỉ:Sô´Tổ 12, Ấp Cầy Xiêng, Xã Đồng Khởi, Huyện Châu Thành (ÐT: 0276.3716244)

Mã số:842531
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thanh Điền 1
Địa chỉ:Sô´Tổ 7, Ấp Thanh Trung, Xã Thanh Điền, Huyện Châu Thành (ÐT: 0276.3714369)

Mã số:842460
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trí Bình
Địa chỉ:Sô´Tổ 2, Ấp Tầm Long, Xã Trí Bình, Huyện Châu Thành (ÐT: 0276.3788144)

Mã số:842434
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hảo Đước
Địa chỉ:Sô´Tổ 1, Ấp Bàu Sen, Xã Hảo Đước, Huyện Châu Thành (ÐT: 0276.3782700)

Mã số:842581
Bưu cục:Kiốt bưu điện Trung Đoàn 4
Địa chỉ:Ấp Bình Phong, Xã Thái Bình, Huyện Châu Thành (ÐT: 0276.3712454)

Mã số:842574
Bưu cục:Hòm thư Công cộng CTH29
Địa chỉ:Sô´Tổ 8, Ấp Thanh Bình, Xã An Bình, Huyện Châu Thành (ÐT: )
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *