BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-TÂY NINH-DƯƠNG MINH CHÂU

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-TÂY NINH-DƯƠNG MINH CHÂU

Mã số:841700
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Dương Minh Châu
Địa chỉ:Sô´383, Khu phố 1, Thị Trấn Dương Minh Châu, Huyện Dương Minh Châu (ÐT: 0276.3877300)

Mã số:841720
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Bàu Năng
Địa chỉ:Ấp Ninh Hiệp, Xã Bàu Năng, Huyện Dương Minh Châu (ÐT: 0276.3777234)

Mã số:841780
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phước Minh 1
Địa chỉ:Ấp B2, Xã Phước Minh, Huyện Dương Minh Châu (ÐT: 3775524)

Mã số:841760
Bưu cục:Điểm BĐVHX Truông Mít
Địa chỉ:Ấp Thuận An, Xã Truông Mít, Huyện Dương Minh Châu (ÐT: 0276.3771124)

Mã số:841740
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cầu Khởi
Địa chỉ:Ấp Khởi Hà, Xã Cầu Khởi, Huyện Dương Minh Châu (ÐT: 0276.3773824)

Mã số:841750
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lộc Ninh
Địa chỉ:Ấp Lộc Hiệp, Xã Lộc Ninh, Huyện Dương Minh Châu (ÐT: 0276.3774424)

Mã số:841800
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bến Củi
Địa chỉ:Ấp 2, Xã Bến Củi, Huyện Dương Minh Châu (ÐT: 0276.3774524)

Mã số:841770
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phước Ninh
Địa chỉ:Ấp Phước Tân, Xã Phước Ninh, Huyện Dương Minh Châu (ÐT: 0276.3877222)

Mã số:841730
Bưu cục:Điểm BĐVHX Chà Là
Địa chỉ:Ấp Ninh Hưng 2, Xã Chà Là, Huyện Dương Minh Châu (ÐT: 0276.3773333)

Mã số:841710
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phan
Địa chỉ:Ấp Phước Tân 1, Xã Phan, Huyện Dương Minh Châu (ÐT: 0276.3877111)

Mã số:841810
Bưu cục:Điểm BĐVHX Suối Đá
Địa chỉ:Ấp Phước Bình 1, Xã Suối Đá, Huyện Dương Minh Châu (ÐT: 0276.3721424)

Mã số:841818
Bưu cục:Điểm BĐVHX Suối Đá 1
Địa chỉ:Ấp Phước Bình 2, Xã Suối Đá, Huyện Dương Minh Châu (ÐT: 3721800)

Mã số:841791
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phước Minh
Địa chỉ:Ấp B1, Xã Phước Minh, Huyện Dương Minh Châu (ÐT: 0276.3775480)

Mã số:841768
Bưu cục:Kiốt bưu điện Thuận Hòa
Địa chỉ:Tổ 1, Ấp Thuận Hòa, Xã Truông Mít, Huyện Dương Minh Châu (ÐT: )
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *