BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-TÂY NINH-TÂN CHÂU

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-TÂY NINH-TÂN CHÂU

Mã số:841900
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Tân Châu
Địa chỉ:Khu phố 1, Thị Trấn Tân Châu, Huyện Tân Châu (ÐT: 0276.375583)

Mã số:841960
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tân Đông
Địa chỉ:Ấp Đông Tiến, Xã Tân Đông, Huyện Tân Châu (ÐT: 0276.3751274)

Mã số:842030
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Hưng 1
Địa chỉ:Ấp Tân Tây, Xã Tân Hưng, Huyện Tân Châu (ÐT: 0276.3753025)

Mã số:842000
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Hà
Địa chỉ:Ấp Tân Dũng, Xã Tân Hà, Huyện Tân Châu (ÐT: 0276.3751777)

Mã số:842020
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Phú
Địa chỉ:Ấp Tân Hòa, Xã Tân Phú, Huyện Tân Châu (ÐT: 0276.3759111)

Mã số:841950
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Hòa
Địa chỉ:Ấp Tân Thuận, Xã Tân Hoà, Huyện Tân Châu (ÐT: 0276.3750111)

Mã số:842050
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Thành
Địa chỉ:Ấp Tân Trung, Xã Tân Thành, Huyện Tân Châu (ÐT: 0276.3754524)

Mã số:841990
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Hội
Địa chỉ:Ấp Hội Phú, Xã Tân Hội, Huyện Tân Châu (ÐT: 0276.3755234)

Mã số:841910
Bưu cục:Điểm BĐVHX Suối Dây
Địa chỉ:Ấp 3, Xã Suối Dây, Huyện Tân Châu (ÐT: 0276.3752333)

Mã số:842010
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thạnh Đông
Địa chỉ:Ấp Thạnh Nghĩa, Xã Thạnh Đông, Huyện Tân Châu (ÐT: 0276.3733222)

Mã số:841930
Bưu cục:Điểm BĐVHX Suối Ngô
Địa chỉ:Ấp 2, Xã Suối Ngô, Huyện Tân Châu (ÐT: 0276.3750425)

Mã số:841980
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Hiệp
Địa chỉ:Ấp Thạnh Phú, Xã Tân Hiệp, Huyện Tân Châu (ÐT: 0276.3732222)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *