BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-THÁI BÌNH-HƯNG HÀ

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-THÁI BÌNH-HƯNG HÀ

Mã số:414200
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Bưu cục Giao dịch Hưng Hà 414200
Địa chỉ:Khu Nhân Cầu 1, Thị Trấn Hưng Hà, Huyện Hưng Hà (ÐT: 02273.861282)

Mã số:414540
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hưng Nhân
Địa chỉ:Thôn Thị An, Xã Phú Sơn, Huyện Hưng Hà (ÐT: 02273.862020)

Mã số:414720
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Chiều Dương
Địa chỉ:Thôn Thanh Triều, Xã Tân Lễ, Huyện Hưng Hà (ÐT: 02273.862031)

Mã số:414360
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Cống Rút
Địa chỉ:Thôn Nhân Phú, Xã Hùng Dũng, Huyện Hưng Hà (ÐT: 02273.975004)

Mã số:414500
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Chợ Nhội
Địa chỉ:Thôn Minh Xuyên, Xã Hồng Minh, Huyện Hưng Hà (ÐT: 0227.860003)

Mã số:414270
Bưu cục:Điểm BĐVHX Kim Trung
Địa chỉ:Thôn Nghĩa thôn, Xã Kim Trung, Huyện Hưng Hà (ÐT: 861793)

Mã số:414260
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Tiến
Địa chỉ:Thôn An Nhân, Xã Tân Tiến, Huyện Hưng Hà (ÐT: 861792)

Mã số:414590
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hồng An
Địa chỉ:Thôn Việt Thắng, Xã Hồng An, Huyện Hưng Hà (ÐT: 862219)

Mã số:414380
Bưu cục:Điểm BĐVHX Điệp Nông
Địa chỉ:Thôn Việt Yên, Xã Điệp Nông, Huyện Hưng Hà (ÐT: 3988034)

Mã số:414240
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hồng Lĩnh
Địa chỉ:Thôn Vũ Đông, Xã Hồng Lĩnh, Huyện Hưng Hà (ÐT: 861064)

Mã số:414250
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thống Nhất
Địa chỉ:Xóm 1, Xã Thống Nhất, Huyện Hưng Hà (ÐT: 861062)

Mã số:414310
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phúc Khánh
Địa chỉ:Thôn Khánh Mỹ, Xã Phúc Khánh, Huyện Hưng Hà (ÐT: 3993063)

Mã số:414650
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hòa Tiến
Địa chỉ:Thôn Vải, Xã Hoà Tiến, Huyện Hưng Hà (ÐT: 3991360)

Mã số:414630
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cộng Hòa
Địa chỉ:Thôn Đồng Thái, Xã Cộng Hoà, Huyện Hưng Hà (ÐT: 3972361)

Mã số:414410
Bưu cục:Điểm BĐVHX Dân Chủ
Địa chỉ:Thôn Đan Hội, Xã Dân Chủ, Huyện Hưng Hà (ÐT: 975229)

Mã số:414490
Bưu cục:Điểm BĐVHX Minh Hòa
Địa chỉ:Thôn Thanh Lãng, Xã Minh Hoà, Huyện Hưng Hà (ÐT: 3964090)

Mã số:414530
Bưu cục:Điểm BĐVHX Độc Lập
Địa chỉ:Thôn Lộc Thọ, Xã Độc Lập, Huyện Hưng Hà (ÐT: 3964089)

Mã số:414330
Bưu cục:Điểm BĐVHX Chi Lăng
Địa chỉ:Thôn Tiền Phong, Xã Chi Lăng, Huyện Hưng Hà (ÐT: 861923)

Mã số:414450
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đông Đô
Địa chỉ:Thôn Hữu Đô Kỳ, Xã Đông Đô, Huyện Hưng Hà (ÐT: 3979295)

Mã số:414460
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bắc Sơn
Địa chỉ:Thôn Tân Dân, Xã Bắc Sơn, Huyện Hưng Hà (ÐT: 3979296)

Mã số:414350
Bưu cục:Điểm BĐVHX Minh Tân
Địa chỉ:Thôn Kiều Trai, Xã Minh Tân, Huyện Hưng Hà (ÐT: 3951135)

Mã số:414400
Bưu cục:Điểm BĐVHX Văn Cẩm
Địa chỉ:Thôn Trung đình, Xã Văn Cẩm, Huyện Hưng Hà (ÐT: 975331)

Mã số:414430
Bưu cục:Điểm BĐVHX Duyên Hải
Địa chỉ:Thôn Khả tân, Xã Duyên Hải, Huyện Hưng Hà (ÐT: 975336)

Mã số:414710
Bưu cục:Điểm BĐVHX Canh Tân
Địa chỉ:Thôn Lưu Xá Nam, Xã Canh Tân, Huyện Hưng Hà (ÐT: 3972877)

Mã số:414670
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Hòa
Địa chỉ:Thôn Cun, Xã Tân Hoà, Huyện Hưng Hà (ÐT: 862876)

Mã số:414690
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thái Hưng
Địa chỉ:Thôn Chiềng, Xã Thái Hưng, Huyện Hưng Hà (ÐT: 862875)

Mã số:414290
Bưu cục:Điểm BĐVHX Văn Lang
Địa chỉ:Thôn Phú Khu, Xã Văn Lang, Huyện Hưng Hà (ÐT: 971649)

Mã số:414610
Bưu cục:Điểm BĐVHX Liên Hiệp
Địa chỉ:Thôn Quang Chiêm, Xã Liên Hiệp, Huyện Hưng Hà (ÐT: 983500)

Mã số:414320
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thái Phương
Địa chỉ:Thôn Trắc Dương, Xã Thái Phương, Huyện Hưng Hà (ÐT: 955350)

Mã số:414370
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đoan Hùng
Địa chỉ:Thôn Chấp Trung 2, Xã Đoan Hùng, Huyện Hưng Hà (ÐT: 975900)

Mã số:414470
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tây Đô
Địa chỉ:Thôn Nội Thôn, Xã Tây Đô, Huyện Hưng Hà (ÐT: 3979888)

Mã số:414526
Bưu cục:Điểm BĐVHX Chí Hoà
Địa chỉ:Thôn Vị Giang, Xã Chí Hoà, Huyện Hưng Hà (ÐT: 3964828)

Mã số:414236
Bưu cục:Điểm BĐVHX Minh Khai
Địa chỉ:Thôn Đồng Lạc, Xã Minh Khai, Huyện Hưng Hà (ÐT: 955880)

Mã số:414578
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tiến đức
Địa chỉ:Thôn Dương Xá, Xã Tiến Đức, Huyện Hưng Hà (ÐT: 036984700)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *