BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-THÁI BÌNH-QUỲNH PHỤ

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-THÁI BÌNH-QUỲNH PHỤ

Mã số:413600
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Bưu cục Giao dịch Quỳnh Phụ
Địa chỉ:Khu 1b, Thị Trấn Quỳnh Côi, Huyện Quỳnh Phụ (ÐT: 02273.863261)

Mã số:413860
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tư Môi
Địa chỉ:Thôn An Bài, Thị Trấn An Bài, Huyện Quỳnh Phụ (ÐT: 02273.867017)

Mã số:414050
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Cầu Vật
Địa chỉ:Thôn Đồng Kỷ, Xã Đông Hải, Huyện Quỳnh Phụ (ÐT: 02273.865002)

Mã số:413810
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Chợ Mụa
Địa chỉ:Thôn Vũ Xá, Xã An Đồng, Huyện Quỳnh Phụ (ÐT: 02273.864002)

Mã số:414020
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Chợ Hới
Địa chỉ:Thôn Trình Nguyên, Xã Quỳnh Nguyên, Huyện Quỳnh Phụ (ÐT: 02273.923394)

Mã số:413760
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Bến Hiệp
Địa chỉ:Thôn Bến Hiệp, Xã Quỳnh Giao, Huyện Quỳnh Phụ (ÐT: 02273.863431)

Mã số:413770
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quỳnh Thọ
Địa chỉ:Thôn Đại lẫm 2, Xã Quỳnh Thọ, Huyện Quỳnh Phụ (ÐT: 863140)

Mã số:413620
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quỳnh Minh
Địa chỉ:Thôn An Ký Trung, Xã Quỳnh Minh, Huyện Quỳnh Phụ (ÐT: 863190)

Mã số:413640
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quỳnh Hội
Địa chỉ:Thôn Nguyên Xá, Xã Quỳnh Hội, Huyện Quỳnh Phụ (ÐT: 863191)

Mã số:413611
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quỳnh Hải
Địa chỉ:Thôn An phú, Xã Quỳnh Hải, Huyện Quỳnh Phụ (ÐT: 863192)

Mã số:413890
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quỳnh Mỹ
Địa chỉ:Thôn Châu Tiến, Xã Quỳnh Mỹ, Huyện Quỳnh Phụ (ÐT: 863193)

Mã số:414040
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quỳnh Trang
Địa chỉ:Thôn Khang Ninh, Xã Quỳnh Trang, Huyện Quỳnh Phụ (ÐT: 863196)

Mã số:413910
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quỳnh Châu
Địa chỉ:Thôn Hoàng Xá, Xã Quỳnh Châu, Huyện Quỳnh Phụ (ÐT: 863194)

Mã số:413940
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quỳnh Hoàng
Địa chỉ:Thôn Ngõ mưa, Xã Quỳnh Hoàng, Huyện Quỳnh Phụ (ÐT: 863195)

Mã số:413880
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Mỹ
Địa chỉ:Thôn Tô Đê, Xã An Mỹ, Huyện Quỳnh Phụ (ÐT: 3938039)

Mã số:413870
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Thanh
Địa chỉ:Thôn Đông, Xã An Thanh, Huyện Quỳnh Phụ (ÐT: 867062)

Mã số:413710
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Dục
Địa chỉ:Thôn An mỹ, Xã An Dục, Huyện Quỳnh Phụ (ÐT: 867063)

Mã số:413700
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Vũ
Địa chỉ:Thôn Đại Điền, Xã An Vũ, Huyện Quỳnh Phụ (ÐT: 867064)

Mã số:413840
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Ninh
Địa chỉ:Thôn Phố lầy, Xã An Ninh, Huyện Quỳnh Phụ (ÐT: 867065)

Mã số:413670
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Vinh
Địa chỉ:Thôn Hương hòa, Xã An Vinh, Huyện Quỳnh Phụ (ÐT: 865066)

Mã số:413650
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Ấp
Địa chỉ:Thôn Xuân lai, Xã An Ấp, Huyện Quỳnh Phụ (ÐT: 865067)

Mã số:413680
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Lễ
Địa chỉ:Thôn Đào động, Xã An Lễ, Huyện Quỳnh Phụ (ÐT: 865068)

Mã số:413780
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Hiệp
Địa chỉ:Thôn Nguyên xá, Xã An Hiệp, Huyện Quỳnh Phụ (ÐT: 864054)

Mã số:413920
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Khê
Địa chỉ:Thôn Lộng Khê 1, Xã An Khê, Huyện Quỳnh Phụ (ÐT: 864092)

Mã số:413790
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Thái
Địa chỉ:Thôn Hạ, Xã An Thái, Huyện Quỳnh Phụ (ÐT: 864051)

Mã số:413800
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Cầu
Địa chỉ:Thôn Trung Châu Tây, Xã An Cầu, Huyện Quỳnh Phụ (ÐT: 864103)

Mã số:413690
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Tràng
Địa chỉ:Thôn Trung, Xã An Tràng, Huyện Quỳnh Phụ (ÐT: 865069)

Mã số:414051
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đông Hải
Địa chỉ:Thôn Đồng Cừ, Xã Đông Hải, Huyện Quỳnh Phụ (ÐT: 3863070)

Mã số:414030
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quỳnh Bảo
Địa chỉ:Thôn Nam đài, Xã Quỳnh Bảo, Huyện Quỳnh Phụ (ÐT: 863821)

Mã số:413900
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quỳnh Sơn
Địa chỉ:Thôn Thượng thọ, Xã Quỳnh Sơn, Huyện Quỳnh Phụ (ÐT: 863822)

Mã số:413921
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quỳnh Khê
Địa chỉ:Thôn Kỹ Trang, Xã Quỳnh Khê, Huyện Quỳnh Phụ (ÐT: 863453)

Mã số:413750
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quỳnh Hoa
Địa chỉ:Thôn Bái trang, Xã Quỳnh Hoa, Huyện Quỳnh Phụ (ÐT: 863949)

Mã số:414010
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quỳnh Xá
Địa chỉ:Thôn Xuân La, Xã Quỳnh Xá, Huyện Quỳnh Phụ (ÐT: 912405)

Mã số:414000
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quỳnh Hưng
Địa chỉ:Thôn Tài Giá, Xã Quỳnh Hưng, Huyện Quỳnh Phụ (ÐT: 912406)

Mã số:413730
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quỳnh Hồng
Địa chỉ:Thôn La Vân 1, Xã Quỳnh Hồng, Huyện Quỳnh Phụ (ÐT: 912901)

Mã số:413720
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đồng Tiến
Địa chỉ:Thôn Đông Hòe, Xã Đồng Tiến, Huyện Quỳnh Phụ (ÐT: 3937800)

Mã số:413970
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quỳnh Lâm
Địa chỉ:Thôn Ngọc Tiến, Xã Quỳnh Lâm, Huyện Quỳnh Phụ (ÐT: 3921700)

Mã số:413660
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Quý
Địa chỉ:Thôn Lai Ổn, Xã An Quý, Huyện Quỳnh Phụ (ÐT: 865806)

Mã số:413990
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Bưu cục Quỳnh Lang
Địa chỉ:Thôn Bương Thượng, Xã Quỳnh Ngọc, Huyện Quỳnh Phụ (ÐT: 02273.863261)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *