BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-THÁI BÌNH-TIỀN HẢI

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-THÁI BÌNH-TIỀN HẢI

Mã số:416200
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Bưu cục Giao dịch Tiền Hải
Địa chỉ:Phố Tiểu Hoàng, Thị Trấn Tiền Hải, Huyện Tiền Hải (ÐT: 02273.823678)

Mã số:416290
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Đồng Châu
Địa chỉ:Thôn Đồng Châu, Xã Đông Minh, Huyện Tiền Hải (ÐT: 02273.824103)

Mã số:416300
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Kênh Xuyên
Địa chỉ:Thôn Quý Đức, Xã Đông Xuyên, Huyện Tiền Hải (ÐT: 02273.666111)

Mã số:416540
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Trung Đồng
Địa chỉ:Thôn Vĩnh Trà, Xã Nam Trung, Huyện Tiền Hải (ÐT: 02273.883016)

Mã số:416490
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hướng Tân
Địa chỉ:Thôn Hướng Tân, Xã Nam Hà, Huyện Tiền Hải (ÐT: 02273.681363)

Mã số:416410
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phương Công
Địa chỉ:Thôn Cổ Rồng, Xã Phương Công, Huyện Tiền Hải (ÐT: 3686154)

Mã số:416310
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đông Hoàng
Địa chỉ:Thôn Tân Lạc, Xã Đông Hoàng, Huyện Tiền Hải (ÐT: 824195)

Mã số:416600
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nam Thịnh
Địa chỉ:Thôn Thiện Tường, Xã Nam Thịnh, Huyện Tiền Hải (ÐT: 3668282)

Mã số:416220
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tây Sơn
Địa chỉ:Thôn Đông Sơn, Xã Tây Sơn, Huyện Tiền Hải (ÐT: 823828)

Mã số:416280
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đông Quý
Địa chỉ:Thôn Hải Nhuận, Xã Đông Quý, Huyện Tiền Hải (ÐT: 823923)

Mã số:416440
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tây Phong
Địa chỉ:Thôn Lưu Phương, Xã Tây Phong, Huyện Tiền Hải (ÐT: 823925)

Mã số:416470
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tây Tiến
Địa chỉ:Thôn Nguyệt Lũ, Xã Tây Tiến, Huyện Tiền Hải (ÐT: 3660139)

Mã số:416420
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vân Trường
Địa chỉ:Thôn Quân Bắc Đông, Xã Vân Trường, Huyện Tiền Hải (ÐT: 3686927)

Mã số:416390
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tây Giang
Địa chỉ:Thôn Giang Nam, Xã Tây Giang, Huyện Tiền Hải (ÐT: 823928)

Mã số:416230
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tây Ninh
Địa chỉ:Thôn Lạc Thành Bắc, Xã Tây Ninh, Huyện Tiền Hải (ÐT: 823929)

Mã số:416240
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đông Cơ
Địa chỉ:Thôn Trinh Cát, Xã Đông Cơ, Huyện Tiền Hải (ÐT: 3659882)

Mã số:416560
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nam Thanh
Địa chỉ:Thôn Ái quốc, Xã Nam Thanh, Huyện Tiền Hải (ÐT: 883257)

Mã số:416570
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nam Thắng
Địa chỉ:Thôn Nam Đồng Bắc, Xã Nam Thắng, Huyện Tiền Hải (ÐT: 883259)

Mã số:416610
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nam Phú
Địa chỉ:Thôn Thúy Lạc, Xã Nam Phú, Huyện Tiền Hải (ÐT: 3668303)

Mã số:416270
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đông Phong
Địa chỉ:Thôn Vũ Xá, Xã Đông Phong, Huyện Tiền Hải (ÐT: 823881)

Mã số:416250
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đông Lâm
Địa chỉ:Thôn Nho Lâm Đông, Xã Đông Lâm, Huyện Tiền Hải (ÐT: 823924)

Mã số:416400
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Ninh
Địa chỉ:Thôn Trình trung đông, Xã An Ninh, Huyện Tiền Hải (ÐT: 781173)

Mã số:416360
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tây An
Địa chỉ:Thôn Trung Liên, Xã Tây An, Huyện Tiền Hải (ÐT: 781174)

Mã số:416380
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vũ Lăng
Địa chỉ:Thôn Trưng Vương, Xã Vũ Lăng, Huyện Tiền Hải (ÐT: 781175)

Mã số:416590
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nam Hưng
Địa chỉ:Thôn Lộc Trung, Xã Nam Hưng, Huyện Tiền Hải (ÐT: 883320)

Mã số:416480
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nam Chính
Địa chỉ:Thôn Năng tĩnh, Xã Nam Chính, Huyện Tiền Hải (ÐT: 883383)

Mã số:416520
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nam Hồng
Địa chỉ:Thôn Tam Bảo, Xã Nam Hồng, Huyện Tiền Hải (ÐT: 883381)

Mã số:416500
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nam Hải
Địa chỉ:Thôn Trung Lang, Xã Nam Hải, Huyện Tiền Hải (ÐT: 3680382)

Mã số:416340
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đông Trà
Địa chỉ:Thôn Định Cư Đông, Xã Đông Trà, Huyện Tiền Hải (ÐT: 3665197)

Mã số:416580
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nam Cường
Địa chỉ:Thôn Đức Cường, Xã Nam Cường, Huyện Tiền Hải (ÐT: 824598)

Mã số:416450
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bắc Hải
Địa chỉ:Thôn An Phú, Xã Bắc Hải, Huyện Tiền Hải (ÐT: 3680460)

Mã số:416350
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đông Hải
Địa chỉ:Thôn Thành Long, Xã Đông Hải, Huyện Tiền Hải (ÐT: 3666100)

Mã số:416330
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đông Long
Địa chỉ:Thôn Hưng Long Bắc, Xã Đông Long, Huyện Tiền Hải (ÐT: 3666101)

Mã số:416375
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tây Lương
Địa chỉ:Thôn Thượng, Xã Tây Lương, Huyện Tiền Hải (ÐT: 651939)

Mã số:416264
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đông Trung
Địa chỉ:Thôn Mỹ Đức, Xã Đông Trung, Huyện Tiền Hải (ÐT: 3683091)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *