BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-THÁI BÌNH

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-THÁI BÌNH

Mã số:411300
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Bưu cục KHL Thái Bình
Địa chỉ:Phố Lý Bôn, Phường Đề Thám, Thành phố Thái Bình (ÐT: 02273. 603460)

Mã số:410000
Bưu cục:Bưu cục cấp 1 GD THÁI BÌNH
Địa chỉ:Sô´355, Phố Lý Bôn, Phường Đề Thám, Thành phố Thái Bình (ÐT: 02273.838643)

Mã số:411390
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hoàng Diệu
Địa chỉ:Thôn Duy Tân, Xã Hoàng Diệu, Thành phố Thái Bình (ÐT: 3746801)

Mã số:411810
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vhx Vũ Chính
Địa chỉ:Thôn Tống văn, Xã Vũ Chính, Thành phố Thái Bình (ÐT: 836380)

Mã số:411840
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vhx Trần Lãm
Địa chỉ:Tổ 9, Xã Trần Lãm, Thành phố Thái Bình (ÐT: 730200)

Mã số:411770
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vhx Phú Xuân
Địa chỉ:Thôn Phú Lạc, Xã Phú Xuân, Thành phố Thái Bình (ÐT: 3646118)

Mã số:411410
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vhx Tiền Phong
Địa chỉ:Tổ 5, Xã Tiền Phong, Thành phố Thái Bình (ÐT: 3646117)

Mã số:411790
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vhx Vũ Phúc
Địa chỉ:Thôn Bắc Sơn, Xã Vũ Phúc, Thành phố Thái Bình (ÐT: 3649116)

Mã số:411750
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vhx Đông Hòa
Địa chỉ:Thôn Nam Cầu Nhân, Xã Đông Hoà, Thành phố Thái Bình (ÐT: 3746802)

Mã số:414960
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Bình
Địa chỉ:Thôn Dinh, Xã Tân Bình, Thành phố Thái Bình (ÐT: 826931)

Mã số:415750
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Chợ Đác
Địa chỉ:Thôn Nam Hưng, Xã Vũ Lạc, Thành phố Thái Bình (ÐT: 02273.545500)

Mã số:415751
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vũ Lạc
Địa chỉ:Thôn Thượng Cầm, Xã Vũ Lạc, Thành phố Thái Bình (ÐT: 732994)

Mã số:415770
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vũ Đông
Địa chỉ:Thôn Quang Trung, Xã Vũ Đông, Thành phố Thái Bình (ÐT: 740126)

Mã số:412590
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 An Lễ
Địa chỉ:Thôn Gia Lễ, Xã Đông Mỹ, Thành phố Thái Bình (ÐT: 02273.795027)

Mã số:412610
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đông Thọ
Địa chỉ:Thôn Đoàn Kết, Xã Đông Thọ, Thành phố Thái Bình (ÐT: 795166)

Mã số:410900
Bưu cục:Bưu cục văn phòng Hệ 1 Thái Bình
Địa chỉ:Phố Lý Bôn, Phường Đề Thám, Thành phố Thái Bình (ÐT: 02273.831756)

Mã số:410100
Bưu cục:Bưu cục khai thác cấp 1 KTC1 Thái Bình
Địa chỉ:Sô´355, Phố Lý Bôn, Phường Đề Thám, Thành phố Thái Bình (ÐT: 02273.831756)

Mã số:411080
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 HCC Thái Bình
Địa chỉ:Phố Lý Bôn, Phường Đề Thám, Thành phố Thái Bình (ÐT: 0227.3838643)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *