BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-THÁI NGUYÊN-SÔNG CÔNG

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-THÁI NGUYÊN-SÔNG CÔNG

Mã số:256400
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Sông Công
Địa chỉ:Sô´124, Đường Thống nhất, Phường Cải Đan, Thị xã Sông Công (ÐT: 02083862462)

Mã số:256520
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Gò Đầm
Địa chỉ:Tổ Đân Phố 4, Phường Mỏ Chè, Thị xã Sông Công (ÐT: 02803862384)

Mã số:256610
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Phố Cò
Địa chỉ:Xóm Dân Phố 2, Phường Phố Cò, Thị xã Sông Công (ÐT: 02803862000)

Mã số:256401
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Quang
Địa chỉ:Xóm Tân Tiến, Xã Tân Quang, Thị xã Sông Công (ÐT: 02803745707)

Mã số:256440
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bá Xuyên
Địa chỉ:Xóm Xứ Đào, Xã Bá Xuyên, Thị xã Sông Công (ÐT: 02803862747)

Mã số:256460
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Sơn
Địa chỉ:Xóm Trung Tâm, Xã Bình Sơn, Thị xã Sông Công (ÐT: 02803862662)

Mã số:256630
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cải Đan
Địa chỉ:Tổ Dân Phố Nguyên Quán, Phường Cải Đan, Thị xã Sông Công (ÐT: 02803862779)

Mã số:256560
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vinh Sơn
Địa chỉ:Xóm Bờ Lở, Xã Vinh Sơn, Thị xã Sông Công (ÐT: 02803861587)

Mã số:256427
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 KCN Sông Công
Địa chỉ:Xóm Tân Tiến, Xã Tân Quang, Thị xã Sông Công (ÐT: 02803862202)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *