BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-THÁI NGUYÊN

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-THÁI NGUYÊN

Mã số:251340
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phúc Hà
Địa chỉ:Xóm 5, Xã Phúc Hà, Thành phố Thái Nguyên (ÐT: 02803844111)

Mã số:252160
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thịnh Đán
Địa chỉ:Xóm Thái Sơn 1, Xã Quyết Thắng, Thành phố Thái Nguyên (ÐT: 02803746462)

Mã số:251410
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phúc Xuân
Địa chỉ:Xóm Trung Tâm, Xã Phúc Xuân, Thành phố Thái Nguyên (ÐT: 02803846671)

Mã số:251430
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phúc Trìu
Địa chỉ:Xóm Lai Thành, Xã Phúc Trìu, Thành phố Thái Nguyên (ÐT: 02803740107)

Mã số:251660
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Cương
Địa chỉ:Xóm Nam Đồng, Xã Tân Cương, Thành phố Thái Nguyên (ÐT: 02803846704)

Mã số:251580
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Thịnh
Địa chỉ:Đường Thống Nhất, Phường Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên (ÐT: 02803855460)

Mã số:251720
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Lập
Địa chỉ:Tổ 12, Phường Tân Lập, Thành phố Thái Nguyên (ÐT: 02083847570)

Mã số:251060
Bưu cục:Điểm BĐVHX Túc Duyên
Địa chỉ:Tổ 18, Phường Túc Duyên, Thành phố Thái Nguyên (ÐT: 02803859446)

Mã số:251540
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Đồng Quang
Địa chỉ:Sô´413, Đường Lương Ngọc Quyến, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên (ÐT: 02083750247)

Mã số:251370
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Thịnh Đán
Địa chỉ:Tổ 1, Phường Thịnh Đán, Thành phố Thái Nguyên (ÐT: 02083846675)

Mã số:251620
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Thịnh Đức
Địa chỉ:Xóm Đồng Chanh, Xã Thịnh Đức, Thành phố Thái Nguyên (ÐT: 3846103)

Mã số:251130
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Quán Triều
Địa chỉ:Đường Dương Tự Minh, Phường Quán Triều, Thành phố Thái Nguyên (ÐT: 02083844252)

Mã số:251680
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Gia Sàng
Địa chỉ:Tổ 17, Phường Gia Sàng, Thành phố Thái Nguyên (ÐT: 02083856270)

Mã số:252040
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hương Sơn
Địa chỉ:Tổ 4, Phường Hương Sơn, Thành phố Thái Nguyên (ÐT: 028033832940)

Mã số:251930
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tân Thành
Địa chỉ:Tổ 2, Phường Tân Thành, Thành phố Thái Nguyên (ÐT: 02803845047)

Mã số:251940
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Vó Ngựa
Địa chỉ:Tổ 9, Phường Tân Thành, Thành phố Thái Nguyên (ÐT: 3832540)

Mã số:251750
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Phú Xá
Địa chỉ:Tổ 11, Phường Phú Xá, Thành phố Thái Nguyên (ÐT: 02083847198)

Mã số:252050
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 GD3 Lưu Xá
Địa chỉ:Tổ 20, Phường Hương Sơn, Thành phố Thái Nguyên (ÐT: 02083601272)

Mã số:250000
Bưu cục:Bưu cục cấp 1 Thái Nguyên
Địa chỉ:Sô´10, Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên (ÐT: 02083753437)

Mã số:251970
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cam Giá
Địa chỉ:Tổ 14, Phường Cam Giá, Thành phố Thái Nguyên (ÐT: 028033833626)

Mã số:252120
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lương Sơn
Địa chỉ:Xóm 5 Tân Sơn, Xã Lương Sơn, Thành phố Thái Nguyên (ÐT: 02803845116)

Mã số:251810
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tích Lương
Địa chỉ:Xóm La Cớm, Phường Tích Lương, Thành phố Thái Nguyên (ÐT: 02803845783)

Mã số:252870
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đồng Bẩm
Địa chỉ:Xóm Ao Voi, Xã Đồng Bẩm, Thành phố Thái Nguyên (ÐT: 02803822201)

Mã số:252840
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cao Ngạn
Địa chỉ:Xóm Lang Vang, Xã Cao Ngạn, Thành phố Thái Nguyên (ÐT: 02803822203)

Mã số:251210
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Mỏ Bạch
Địa chỉ:Đường Bắc Kạn, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên (ÐT: 02083759162)

Mã số:250900
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hệ 1 Thái Nguyên
Địa chỉ:Sô´10, Tổ 7, Phường Túc Duyên, Thành phố Thái Nguyên (ÐT: 02083855327)

Mã số:251050
Bưu cục:Bưu cục văn phòng VP BDT Thái Nguyên
Địa chỉ:Sô´10, Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên (ÐT: 02803655089)

Mã số:251520
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 KHL Thái Nguyên
Địa chỉ:Sô´10, Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên (ÐT: 02083652568)

Mã số:251610
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tài Chính
Địa chỉ:Đường Thống Nhất, Phường Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên (ÐT: 02083856255)

Mã số:251160
Bưu cục:Bưu cục văn phòng BĐTP Thái Nguyên
Địa chỉ:Sô´10, Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên (ÐT: 02803.3855204)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *