BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-THANH HÓA-ĐÔNG SƠN

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-THANH HÓA-ĐÔNG SƠN

Mã số:445200
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Đông Sơn
Địa chỉ:Khối 4, Thị Trấn Rừng Thông, Huyện Đông Sơn (ÐT: 0237.3690154)

Mã số:445510
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đông Quang
Địa chỉ:Thôn Quang Vinh, Xã Đông Quang, Huyện Đông Sơn (ÐT: 693895)

Mã số:445470
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đông Nam
Địa chỉ:Thôn Tân Chính, Xã Đông Nam, Huyện Đông Sơn (ÐT: 693007)

Mã số:445450
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đông Phú
Địa chỉ:Thôn Chiến Thượng, Xã Đông Phú, Huyện Đông Sơn (ÐT: 693401)

Mã số:445430
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đông Văn
Địa chỉ:Thôn Văn Chung, Xã Đông Văn, Huyện Đông Sơn (ÐT: 693216)

Mã số:445400
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đông Yên
Địa chỉ:Thôn Thành, Xã Đông Yên, Huyện Đông Sơn (ÐT: 694401)

Mã số:445390
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đông Thịnh
Địa chỉ:Thôn Đại Từ, Xã Đông Thịnh, Huyện Đông Sơn (ÐT: 820894)

Mã số:445270
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đông Xuân
Địa chỉ:Thôn Cáo Thôn, Xã Đông Xuân, Huyện Đông Sơn (ÐT: 820893)

Mã số:445230
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đông Tiến
Địa chỉ:Thôn Triệu Xá 1, Xã Đông Tiến, Huyện Đông Sơn (ÐT: 692202)

Mã số:445250
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đông Thanh
Địa chỉ:Thôn Phúc Triều, Xã Đông Thanh, Huyện Đông Sơn (ÐT: 820840)

Mã số:445280
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đông Anh
Địa chỉ:Thôn 6, Xã Đông Anh, Huyện Đông Sơn (ÐT: 692500)

Mã số:445300
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đông Minh
Địa chỉ:Thôn Vân Đô, Xã Đông Minh, Huyện Đông Sơn (ÐT: 820892)

Mã số:445410
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đông Hòa
Địa chỉ:Thôn 4, Xã Đông Hoà, Huyện Đông Sơn (ÐT: 037.3694808)

Mã số:445310
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đông Khê
Địa chỉ:Thôn 9, Xã Đông Khê, Huyện Đông Sơn (ÐT: 569741)

Mã số:445350
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đông Ninh
Địa chỉ:Thôn Hạc Thành, Xã Đông Ninh, Huyện Đông Sơn (ÐT: 569891)

Mã số:445330
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đông Hoàng
Địa chỉ:Thôn Hoàng Học, Xã Đông Hoàng, Huyện Đông Sơn (ÐT: 569717)

Mã số:445260
Bưu cục:Bưu cục văn phòng VP BĐH ĐÔNG SƠN
Địa chỉ:Khu phố Nam Sơn, Thị trấn Nhồi, Huyện Đông Sơn (ÐT: )
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *