BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-THANH HÓA-HÀ TRUNG

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-THANH HÓA-HÀ TRUNG

Mã số:444400
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Hà Trung
Địa chỉ:Tiểu Khu 6, Thị Trấn Hà Trung, Huyện Hà Trung (ÐT: 0237.3620016)

Mã số:444410
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Đò Lèn
Địa chỉ:Tiểu Khu 3, Thị Trấn Hà Trung, Huyện Hà Trung (ÐT: 0237.3740887)

Mã số:444730
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Chợ Gũ
Địa chỉ:Thôn Thôn Bàng, Xã Hà Phú, Huyện Hà Trung (ÐT: 625112)

Mã số:444530
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Cầu Cừ
Địa chỉ:Thôn Yên Xá, Xã Hà Yên, Huyện Hà Trung (ÐT: 0237.3777695)

Mã số:444550
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hà Long
Địa chỉ:Thôn Hoàng Vân, Xã Hà Long, Huyện Hà Trung (ÐT: 626593)

Mã số:444600
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hà Tiến
Địa chỉ:Thôn Đồng Ô, Xã Hà Tiến, Huyện Hà Trung (ÐT: 626592)

Mã số:444760
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hà Hải
Địa chỉ:Thôn Thạch Quật 1, Xã Hà Hải, Huyện Hà Trung (ÐT: 625594)

Mã số:444720
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hà Lâm
Địa chỉ:Thôn Bình Lâm, Xã Hà Lâm, Huyện Hà Trung (ÐT: 624666)

Mã số:444460
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hà Thanh
Địa chỉ:Thôn Thanh Tân, Xã Hà Thanh, Huyện Hà Trung (ÐT: 836662)

Mã số:444480
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hà Vinh
Địa chỉ:Thôn Đại Quý 1, Xã Hà Vinh, Huyện Hà Trung (ÐT: 760273)

Mã số:444440
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hà Vân
Địa chỉ:Thôn Vân Điền, Xã Hà Vân, Huyện Hà Trung (ÐT: 836661)

Mã số:444430
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hà Châu
Địa chỉ:Thôn Đồng Tiến, Xã Hà Châu, Huyện Hà Trung (ÐT: 625663)

Mã số:444500
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hà Dương
Địa chỉ:Thôn Cao Lũng, Xã Hà Dương, Huyện Hà Trung (ÐT: 836660)

Mã số:444420
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hà Lai
Địa chỉ:Thôn Phi Lai, Xã Hà Lai, Huyện Hà Trung (ÐT: 836664)

Mã số:444750
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hà Toại
Địa chỉ:Thôn Độ Thôn, Xã Hà Toại, Huyện Hà Trung (ÐT: 625665)

Mã số:444660
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hà Lĩnh
Địa chỉ:Thôn Tiên Hòa, Xã Hà Lĩnh, Huyện Hà Trung (ÐT: 840080)

Mã số:444570
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hà Tân
Địa chỉ:Thôn Tam Quy 1, Xã Hà Tân, Huyện Hà Trung (ÐT: 836669)

Mã số:444590
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hà Giang
Địa chỉ:Thôn Mỹ Dương, Xã Hà Giang, Huyện Hà Trung (ÐT: 626670)

Mã số:444700
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hà Phong
Địa chỉ:Thôn Tương Lạc, Xã Hà Phong, Huyện Hà Trung (ÐT: 624667)

Mã số:444510
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hà Bình
Địa chỉ:Thôn Đông trung, Xã Hà Bình, Huyện Hà Trung (ÐT: 836668)

Mã số:444620
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hà Ninh
Địa chỉ:Thôn Đa Quả, Xã Hà Ninh, Huyện Hà Trung (ÐT: 836897)

Mã số:444640
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hà Đông
Địa chỉ:Thôn Kim Phát, Xã Hà Đông, Huyện Hà Trung (ÐT: 624898)

Mã số:444540
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hà Bắc
Địa chỉ:Thôn Đà Sơn, Xã Hà Bắc, Huyện Hà Trung (ÐT: 836899)

Mã số:444680
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hà Sơn
Địa chỉ:Thôn Vĩnh An, Xã Hà Sơn, Huyện Hà Trung (ÐT: 623230)

Mã số:444780
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hà Thái
Địa chỉ:Thôn Tân Long, Xã Hà Thái, Huyện Hà Trung (ÐT: 836896)

Mã số:444710
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hà Ngọc
Địa chỉ:Thôn Kim Đề, Xã Hà Ngọc, Huyện Hà Trung (ÐT: 624208)

Mã số:444731
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hà Phú
Địa chỉ:Thôn Đại Phú 1, Xã Hà Phú, Huyện Hà Trung (ÐT: 625221)

Mã số:444520
Bưu cục:Bưu cục văn phòng VP BĐH HÀ TRUNG
Địa chỉ:Tiểu Khu 1, Thị Trấn Hà Trung, Huyện Hà Trung (ÐT: )
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *