BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-THANH HÓA-NGA SƠN

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-THANH HÓA-NGA SƠN

Mã số:443700
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Nga Sơn
Địa chỉ:Tiểu Khu Hưng Long, Thị Trấn Nga Sơn, Huyện Nga Sơn (ÐT: 0237.3872873)

Mã số:444140
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hói Đào
Địa chỉ:Xóm 1, Xã Nga Thanh, Huyện Nga Sơn (ÐT: 0237.3653084)

Mã số:443810
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Mai An Tiêm
Địa chỉ:Thôn Nhân Sơn, Xã Nga An, Huyện Nga Sơn (ÐT: 0237.3652086)

Mã số:444010
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Nga Nhân
Địa chỉ:Thôn Đông Thành, Xã Nga Nhân, Huyện Nga Sơn (ÐT: 0237.3651085)

Mã số:443960
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ba Đình
Địa chỉ:Thôn Chiến Thắng, Xã Ba Đình, Huyện Nga Sơn (ÐT: 872693)

Mã số:443770
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nga Hải
Địa chỉ:Thôn Tây Sơn, Xã Nga Hải, Huyện Nga Sơn (ÐT: 872688)

Mã số:443750
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nga Thái
Địa chỉ:Thôn 7, Xã Nga Thái, Huyện Nga Sơn (ÐT: 652029)

Mã số:443790
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nga Thành
Địa chỉ:Thôn Xuân Thành, Xã Nga Thành, Huyện Nga Sơn (ÐT: 653689)

Mã số:443830
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nga Phú
Địa chỉ:Thôn Tân Thịnh, Xã Nga Phú, Huyện Nga Sơn (ÐT: 652061)

Mã số:443860
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nga Điền
Địa chỉ:Thôn 2, Xã Nga Điền, Huyện Nga Sơn (ÐT: 652034)

Mã số:443840
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nga Giáp
Địa chỉ:Thôn Ngoại 3, Xã Nga Giáp, Huyện Nga Sơn (ÐT: 872459)

Mã số:443920
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nga Trường
Địa chỉ:Thôn 6, Xã Nga Trường, Huyện Nga Sơn (ÐT: 872460)

Mã số:443880
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nga Thiện
Địa chỉ:Thôn 3, Xã Nga Thiện, Huyện Nga Sơn (ÐT: 872756)

Mã số:443940
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nga Vịnh
Địa chỉ:Thôn Tuân Đạo, Xã Nga Vịnh, Huyện Nga Sơn (ÐT: 872637)

Mã số:444060
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nga Trung
Địa chỉ:Thôn 3, Xã Nga Trung, Huyện Nga Sơn (ÐT: 872608)

Mã số:444030
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nga Thạch
Địa chỉ:Thôn Hậu Trạch, Xã Nga Thạch, Huyện Nga Sơn (ÐT: 872635)

Mã số:444000
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nga Lĩnh
Địa chỉ:Thôn Đồng Đội, Xã Nga Lĩnh, Huyện Nga Sơn (ÐT: 872868)

Mã số:444120
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nga Thủy
Địa chỉ:Thôn 5, Xã Nga Thuỷ, Huyện Nga Sơn (ÐT: 872690)

Mã số:443730
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nga Liên
Địa chỉ:Xóm 8, Xã Nga Liên, Huyện Nga Sơn (ÐT: 653128)

Mã số:444180
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nga Tiến
Địa chỉ:Xóm 6, Xã Nga Tiến, Huyện Nga Sơn (ÐT: 653704)

Mã số:444160
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nga Tân
Địa chỉ:Thôn 4, Xã Nga Tân, Huyện Nga Sơn (ÐT: 652692)

Mã số:444080
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nga Bạch
Địa chỉ:Thôn Bạch Trưng, Xã Nga Bạch, Huyện Nga Sơn (ÐT: 872522)

Mã số:443980
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nga Thắng
Địa chỉ:Thôn 2, Xã Nga Thắng, Huyện Nga Sơn (ÐT: 872458)

Mã số:443900
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nga Văn
Địa chỉ:Thôn 5, Xã Nga Văn, Huyện Nga Sơn (ÐT: 872703)

Mã số:444100
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nga Hưng
Địa chỉ:Thôn 3, Xã Nga Hưng, Huyện Nga Sơn (ÐT: 653031)

Mã số:444040
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nga Mỹ
Địa chỉ:Thôn 3, Xã Nga Mỹ, Huyện Nga Sơn (ÐT: 872690)

Mã số:443710
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nga Yên
Địa chỉ:Thôn 4, Xã Nga Yên, Huyện Nga Sơn (ÐT: 872689)

Mã số:443780
Bưu cục:Bưu cục văn phòng VP BĐH NGA SƠN
Địa chỉ:Tiểu Khu Ba Đình, Thị Trấn Nga Sơn, Huyện Nga Sơn (ÐT: )
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *