BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-THANH HÓA-QUANG HÓA

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-THANH HÓA-QUANG HÓA

Mã số:452600
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Quan Hóa
Địa chỉ:Khu 1, Thị Trấn Quan Hoá, Huyện Quan Hoá (ÐT: 0237.3875101)

Mã số:452780
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hiền Kiệt
Địa chỉ:Bản Poong I, Xã Hiền Kiệt, Huyện Quan Hoá (ÐT: 437003)

Mã số:452830
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuân Phú
Địa chỉ:Bản Chăm, Xã Xuân Phú, Huyện Quan Hoá (ÐT: 875227)

Mã số:452680
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Lệ
Địa chỉ:Bản Sai, Xã Phú Lệ, Huyện Quan Hoá (ÐT: 875245)

Mã số:452750
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nam Tiến
Địa chỉ:Khu phố Mới, Xã Nam Tiến, Huyện Quan Hoá (ÐT: 099637015)

Mã số:452670
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Xuâ N
Địa chỉ:Bản Mỏ, Xã Phú Xuân, Huyện Quan Hoá (ÐT: 875247)

Mã số:452790
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nam Xuân
Địa chỉ:Bản Khuông, Xã Nam Xuân, Huyện Quan Hoá (ÐT: 875246)

Mã số:452650
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thanh Xuân
Địa chỉ:Bản Éo, Xã Thanh Xuân, Huyện Quan Hoá (ÐT: 875407)

Mã số:452700
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Thanh
Địa chỉ:Bản En, Xã Phú Thanh, Huyện Quan Hoá (ÐT: 875672)

Mã số:452620
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Nghiêm
Địa chỉ:Bản Ka Me, Xã Phú Nghiêm, Huyện Quan Hoá (ÐT: 875601)

Mã số:452630
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hồi Xuân
Địa chỉ:Khu phố Hồi Xuân, Xã Hồi Xuân, Huyện Quan Hoá (ÐT: 875600)

Mã số:452770
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hiền Chung
Địa chỉ:Bản Bó, Xã Hiền Chung, Huyện Quan Hoá (ÐT: 099637021)

Mã số:452810
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thiên Phủ
Địa chỉ:Bản Chiềng, Xã Thiên Phủ, Huyện Quan Hoá (ÐT: 099637019)

Mã số:452807
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nam Động
Địa chỉ:Bản Chiềng, Xã Nam Động, Huyện Quan Hoá (ÐT: 099637017)

Mã số:452746
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trung Sơn
Địa chỉ:Bản Pạo, Xã Trung Sơn, Huyện Quan Hoá (ÐT: 099637005)

Mã số:452737
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thành Sơn
Địa chỉ:Bản Sơn Thành, Xã Thành Sơn, Huyện Quan Hoá (ÐT: 099637003)

Mã số:452694
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Sơn
Địa chỉ:Bản Chiềng, Xã Phú Sơn, Huyện Quan Hoá (ÐT: 875671)

Mã số:452720
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trung Thành
Địa chỉ:Bản Chiềng, Xã Trung Thành, Huyện Quan Hoá (ÐT: 099637001)

Mã số:452608
Bưu cục:Điểm BĐVHX Na Sài
Địa chỉ:Khu 5, Thị Trấn Quan Hoá, Huyện Quan Hoá (ÐT: )

Mã số:452660
Bưu cục:Bưu cục văn phòng VP BĐH QUAN HÓA
Địa chỉ:Khu 1, Thị Trấn Quan Hoá, Huyện Quan Hoá (ÐT: )
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *