BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-THANH HÓA-QUANG SƠN

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-THANH HÓA-QUANG SƠN

Mã số:452900
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Quan Sơn
Địa chỉ:Khu Trung Tâm, Thị trấn Quan Sơn, Huyện Quan Sơn (ÐT: 0237.3590101)

Mã số:453000
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Na Mèo
Địa chỉ:Bản Na Mèo, Xã Na Mèo, Huyện Quan Sơn (ÐT: 0237.3592406)

Mã số:452916
Bưu cục:Điểm BĐVHX Sơn Lư
Địa chỉ:Bản Păng, Xã Sơn Lư, Huyện Quan Sơn (ÐT: 590301)

Mã số:452992
Bưu cục:Điểm BĐVHX Sơn Thủy
Địa chỉ:Bản Trung Sơn, Xã Sơn Thuỷ, Huyện Quan Sơn (ÐT: 099637007)

Mã số:453012
Bưu cục:Điểm BĐVHX Na Mèo
Địa chỉ:Bản Xộp Huối, Xã Na Mèo, Huyện Quan Sơn (ÐT: 237505)

Mã số:452960
Bưu cục:Điểm BĐVHX Sơn Điện
Địa chỉ:Bản Tân Sơn, Xã Sơn Điện, Huyện Quan Sơn (ÐT: 099637024)

Mã số:453024
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mường Mìn
Địa chỉ:Bản Chiềng, Xã Mường Mìn, Huyện Quan Sơn (ÐT: 099637023)

Mã số:453030
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tam Lư
Địa chỉ:Bản Hậu, Xã Tam Lư, Huyện Quan Sơn (ÐT: 099237074)

Mã số:453064
Bưu cục:Điểm BĐVHX Sơn Hà
Địa chỉ:Bản Hạ, Xã Sơn Hà, Huyện Quan Sơn (ÐT: 590078)

Mã số:453049
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tam Thanh
Địa chỉ:Bản Bôn, Xã Tam Thanh, Huyện Quan Sơn (ÐT: 590075)

Mã số:452946
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trung Hạ
Địa chỉ:Bản Lang, Xã Trung Hạ, Huyện Quan Sơn (ÐT: 879267)

Mã số:452957
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trung Xuân
Địa chỉ:Khu Trung Tâm, Xã Trung Xuân, Huyện Quan Sơn (ÐT: 879278)

Mã số:452920
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trung Tiến
Địa chỉ:Bản Cum, Xã Trung Tiến, Huyện Quan Sơn (ÐT: 879211)

Mã số:452934
Bưu cục:Hòm thư Công cộng độc lập
Địa chỉ:Bản Ngàm, Xã Trung Thượng, Huyện Quan Sơn (ÐT: )

Mã số:453080
Bưu cục:Bưu cục văn phòng VP BĐH QUAN SƠN
Địa chỉ:Khu Trung Tâm, Thị trấn Quan Sơn, Huyện Quan Sơn (ÐT: )
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *