BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-THANH HÓA-THIỆU HÓA

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-THANH HÓA-THIỆU HÓA

Mã số:445600
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Thiệu Hóa
Địa chỉ:Tiểu Khu 4, Thị Trấn Vạn Hà, Huyện Thiệu Hoá (ÐT: 0237.3842998)

Mã số:445960
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Ba Chè
Địa chỉ:Thôn Trà Thượng, Xã Thiệu Đô, Huyện Thiệu Hoá (ÐT: 0237.3829005)

Mã số:445930
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thiệu Chính
Địa chỉ:Thôn Dân Sinh, Xã Thiệu Chính, Huyện Thiệu Hoá (ÐT: 698005)

Mã số:445990
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thiệu Giao
Địa chỉ:Xóm 6, Xã Thiệu Giao, Huyện Thiệu Hoá (ÐT: 699021)

Mã số:445660
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thiệu Hợp
Địa chỉ:Thôn Nam Bằng, Xã Thiệu Hợp, Huyện Thiệu Hoá (ÐT: 842053)

Mã số:445670
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thiệu Thịnh
Địa chỉ:Thôn Phùng Thôn 1, Xã Thiệu Thịnh, Huyện Thiệu Hoá (ÐT: 842240)

Mã số:445680
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thiệu Quang
Địa chỉ:Thôn Chí Cường, Xã Thiệu Quang, Huyện Thiệu Hoá (ÐT: 512114)

Mã số:445710
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thiệu Giang
Địa chỉ:Thôn Trung Thôn, Xã Thiệu Giang, Huyện Thiệu Hoá (ÐT: 512115)

Mã số:445740
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thiệu Long
Địa chỉ:Thôn Hưng Long, Xã Thiệu Long, Huyện Thiệu Hoá (ÐT: 842277)

Mã số:445760
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thiệu Công
Địa chỉ:Thôn Liên Minh, Xã Thiệu Công, Huyện Thiệu Hoá (ÐT: 842223)

Mã số:445800
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thiệu Thành
Địa chỉ:Thôn Thành Tiến, Xã Thiệu Thành, Huyện Thiệu Hoá (ÐT: 696217)

Mã số:445830
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thiệu Ngọc
Địa chỉ:Thôn Tân Bình, Xã Thiệu Ngọc, Huyện Thiệu Hoá (ÐT: 696040)

Mã số:445820
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thiệu Vũ
Địa chỉ:Thôn Cẩm Vân, Xã Thiệu Vũ, Huyện Thiệu Hoá (ÐT: 696224)

Mã số:445790
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thiệu Tiến
Địa chỉ:Thôn Quang Trung, Xã Thiệu Tiến, Huyện Thiệu Hoá (ÐT: 696222)

Mã số:445850
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thiệu Minh
Địa chỉ:Thôn Đồng Chí 1, Xã Thiệu Minh, Huyện Thiệu Hoá (ÐT: 698001)

Mã số:445620
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thiệu Nguyên
Địa chỉ:Thôn Nguyên Sơn, Xã Thiệu Nguyên, Huyện Thiệu Hoá (ÐT: 842340)

Mã số:445860
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thiệu Toán
Địa chỉ:Thôn Toán Hàng, Xã Thiệu Toán, Huyện Thiệu Hoá (ÐT: 698020)

Mã số:445920
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thiệu Hòa
Địa chỉ:Thôn Dân Ái, Xã Thiệu Hoà, Huyện Thiệu Hoá (ÐT: 698100)

Mã số:445900
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thiệu Tâm
Địa chỉ:Thôn Đồng Tiến 2, Xã Thiệu Tâm, Huyện Thiệu Hoá (ÐT: 829331)

Mã số:445880
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thiệu Viên
Địa chỉ:Thôn Viên Nội, Xã Thiệu Viên, Huyện Thiệu Hoá (ÐT: 829143)

Mã số:445950
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thiệu Lý
Địa chỉ:Thôn Nguyệt Lãng 1, Xã Thiệu Lý, Huyện Thiệu Hoá (ÐT: 829204)

Mã số:445870
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thiệu Vận
Địa chỉ:Thôn Vận Quy, Xã Thiệu Vận, Huyện Thiệu Hoá (ÐT: 829565)

Mã số:445961
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thiệu Đô
Địa chỉ:Thôn Cổ Đô, Xã Thiệu Đô, Huyện Thiệu Hoá (ÐT: 829187)

Mã số:445970
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thiệu Trung
Địa chỉ:Thôn Trung, Xã Thiệu Trung, Huyện Thiệu Hoá (ÐT: 829330)

Mã số:445980
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thiệu Châu
Địa chỉ:Thôn Yên Tân, Xã Thiệu Châu, Huyện Thiệu Hoá (ÐT: 829188)

Mã số:445640
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thiệu Tân
Địa chỉ:Thôn 3, Xã Thiệu Tân, Huyện Thiệu Hoá (ÐT: 829332)

Mã số:445690
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thiệu Duy
Địa chỉ:Thôn Đông Mỹ, Xã Thiệu Duy, Huyện Thiệu Hoá (ÐT: 842238)

Mã số:445730
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thiệu Phú
Địa chỉ:Thôn Thuận Tôn, Xã Thiệu Phú, Huyện Thiệu Hoá (ÐT: 842342)

Mã số:445780
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thiệu Phúc
Địa chỉ:Thôn Vĩ Thôn, Xã Thiệu Phúc, Huyện Thiệu Hoá (ÐT: 843341)

Mã số:445750
Bưu cục:Bưu cục văn phòng VP BĐH THIỆU HÓA
Địa chỉ:Tiểu Khu 1, Thị Trấn Vạn Hà, Huyện Thiệu Hoá (ÐT: )
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *