BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-THỪA THIÊN HUẾ-HƯƠNG THỦY

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-THỪA THIÊN HUẾ-HƯƠNG THỦY

Mã số:536190
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thủy Vân
Địa chỉ:Thôn Xuân Hòa, Xã Thủy Vân, Thị xã Hương Thuỷ (ÐT: 865441)

Mã số:536180
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thủy Thanh
Địa chỉ:Thôn Thanh Thủy Chánh, Xã Thủy Thanh, Thị xã Hương Thuỷ (ÐT: 862035)

Mã số:536230
Bưu cục:Đại lý bưu điện Chợ Tuần
Địa chỉ:Thôn Bằng Lãng, Xã Thủy Bằng, Thị xã Hương Thuỷ (ÐT: 865825)

Mã số:536231
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thủy Bằng
Địa chỉ:Thôn Bằng Lãng, Xã Thủy Bằng, Thị xã Hương Thuỷ (ÐT: 865878)

Mã số:536210
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thủy Phương
Địa chỉ:Tổ 3, Phường Thủy Phương, Thị xã Hương Thuỷ (ÐT: 864199)

Mã số:536160
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Thủy Châu
Địa chỉ:Thôn Châu Sơn, Xã Thủy Châu, Thị xã Hương Thuỷ (ÐT: 861244)

Mã số:536161
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thủy Châu
Địa chỉ:Tổ 11, Xóm Phù Nam I, Phường Thủy Châu, Thị xã Hương Thuỷ (ÐT: )

Mã số:536260
Bưu cục:Điểm BĐVHX Dương Hòa
Địa chỉ:Thôn 5 Lương Miêu, Xã Dương Hòa, Thị xã Hương Thuỷ (ÐT: 862175)

Mã số:536280
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thủy Phù
Địa chỉ:Thôn 5, Xã Thủy Phù, Thị xã Hương Thuỷ (ÐT: 861942)

Mã số:536140
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thủy Tân
Địa chỉ:Thôn Tân Tô, Xã Thủy Tân, Thị xã Hương Thuỷ (ÐT: 862825)

Mã số:536150
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thủy Lương
Địa chỉ:Tổ 6, Khu Lương Đông, Phường Thủy Lương, Thị xã Hương Thuỷ (ÐT: 862393)

Mã số:536100
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Hương Thủy
Địa chỉ:Sô´272, Đường Nguyễn Tất Thành, Phường Phú Bài, Thị xã Hương Thuỷ (ÐT: 3861210/3863258)

Mã số:536270
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Sơn
Địa chỉ:Thôn 2, Xã Phú Sơn, Thị xã Hương Thuỷ (ÐT: 863333)

Mã số:536200
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Thủy Dương
Địa chỉ:Tổ 7, Phường Thủy Dương, Thị xã Hương Thuỷ (ÐT: 3865117)

Mã số:536102
Bưu cục:Kiốt bưu điện Khu Công Nghiệp
Địa chỉ:Khu Viii, Thị Trấn Phú Bài, Thị xã Hương Thuỷ (ÐT: 851237)

Mã số:536326
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Sân bay Phú Bài
Địa chỉ:Đường Nguyễn Tất Thành, Phường Phú Bài, Thị xã Hương Thuỷ (ÐT: )
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *