BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-THỪA THIÊN HUẾ-PHÚ LỘC

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-THỪA THIÊN HUẾ-PHÚ LỘC

Mã số:537120
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lộc Bình
Địa chỉ:Thôn Hòa An, Xã Lộc Bình, Huyện Phú Lộc (ÐT: 871133)

Mã số:537150
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Cửa Tư Hiền
Địa chỉ:Thôn Hiền Vân 1, Xã Vinh Hiền, Huyện Phú Lộc (ÐT: 3874721)

Mã số:537160
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vinh Hải
Địa chỉ:Thôn 3, Xã Vinh Hải, Huyện Phú Lộc (ÐT: 873055)

Mã số:537170
Bưu cục:Đại lý bưu điện Vinh Giang
Địa chỉ:Thôn Nghi Giang, Xã Vinh Giang, Huyện Phú Lộc (ÐT: 874110)

Mã số:537180
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Phụng Chánh
Địa chỉ:Thôn Phụng Chánh, Xã Vinh Hưng, Huyện Phú Lộc (ÐT: 874719)

Mã số:537190
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vinh Mỹ
Địa chỉ:Thôn 5, Xã Vinh Mỹ, Huyện Phú Lộc (ÐT: 874967)

Mã số:537330
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lộc Thủy
Địa chỉ:Thôn Phú Cường, Xã Lộc Thủy, Huyện Phú Lộc (ÐT: 872293)

Mã số:537340
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Thừa Lưu
Địa chỉ:Thôn Trung Kiền, Xã Lộc Tiến, Huyện Phú Lộc (ÐT: 3872288)

Mã số:537130
Bưu cục:Kiốt bưu điện Lộc Vĩnh
Địa chỉ:Thôn Bình An 1, Xã Lộc Vĩnh, Huyện Phú Lộc (ÐT: 872564)

Mã số:537360
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Lăng Cô
Địa chỉ:Đường Lạc Long Quân, Thị trấn Lăng Cô, Huyện Phú Lộc (ÐT: 3874111)

Mã số:537250
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lộc Điền
Địa chỉ:Thôn Sư Lỗ, Xã Lộc Điền, Huyện Phú Lộc (ÐT: 873226)

Mã số:537200
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Truồi
Địa chỉ:Thôn Xuân Lai, Xã Lộc An, Huyện Phú Lộc (ÐT: 874361)

Mã số:537270
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lộc Hòa
Địa chỉ:Thôn 5, Xã Lộc Hoà, Huyện Phú Lộc (ÐT: 873333)

Mã số:537231
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lộc Sơn
Địa chỉ:Thôn La Sơn, Xã Lộc Sơn, Huyện Phú Lộc (ÐT: 872850)

Mã số:537230
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 La Sơn
Địa chỉ:Thôn Vinh Sơn, Xã Lộc Sơn, Huyện Phú Lộc (ÐT: 3874201)

Mã số:537240
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lộc Bổn
Địa chỉ:Thôn Hòa Mỹ, Xã Lộc Bổn, Huyện Phú Lộc (ÐT: 874211)

Mã số:537290
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuân Lộc
Địa chỉ:Thôn 3, Xã Xuân Lộc, Huyện Phú Lộc (ÐT: 873227)

Mã số:537100
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Phú Lộc
Địa chỉ:Khu Vực II, Thị Trấn Phú Lộc, Huyện Phú Lộc (ÐT: 3871219/3871578)

Mã số:537101
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cầu Hai
Địa chỉ:Khu Vực IV, Thị Trấn Phú Lộc, Huyện Phú Lộc (ÐT: 871244)

Mã số:537310
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lộc Trì
Địa chỉ:Thôn Cao Đôi Xã, Xã Lộc Trì, Huyện Phú Lộc (ÐT: 871131)

Mã số:537181
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vinh Hưng
Địa chỉ:Thôn Diêm Trường, Xã Vinh Hưng, Huyện Phú Lộc (ÐT: 877707)

Mã số:537201
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lộc An
Địa chỉ:Thôn Bắc Trung, Xã Lộc An, Huyện Phú Lộc (ÐT: 877697)

Mã số:537341
Bưu cục:Kiốt bưu điện Chân Mây
Địa chỉ:Thôn Thổ Sơn, Xã Lộc Tiến, Huyện Phú Lộc (ÐT: 872564)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *