BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-THỪA THIÊN HUẾ-PHÚ VANG

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-THỪA THIÊN HUẾ-PHÚ VANG

Mã số:536941
Bưu cục:Kiốt bưu điện Lộc Sơn
Địa chỉ:Thôn Lộc Sơn, Xã Phú Xuân, Huyện Phú Vang (ÐT: 868111)

Mã số:536940
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Xuân
Địa chỉ:Thôn Quảng Xuyên, Xã Phú Xuân, Huyện Phú Vang (ÐT: 868175)

Mã số:536850
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Lương
Địa chỉ:Thôn Đông A, Xã Phú Lương, Huyện Phú Vang (ÐT: 868106)

Mã số:536830
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Hồ
Địa chỉ:Thôn Trung An, Xã Phú Hồ, Huyện Phú Vang (ÐT: 868106)

Mã số:536870
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Viễn Trình
Địa chỉ:Thôn Viễn Trình, Xã Phú Đa, Huyện Phú Vang (ÐT: 869201)

Mã số:536700
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Phú Vang
Địa chỉ:Thôn Hòa Tây, Thị trấn Phú Đa, Huyện Phú Vang (ÐT: 3868348/3860520)

Mã số:536910
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vinh Phú
Địa chỉ:Thôn Trường Hà, Xã Vinh Phú, Huyện Phú Vang (ÐT: 869292)

Mã số:536890
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Vinh Thái
Địa chỉ:Thôn Thanh Lam Bồ, Xã Vinh Thái, Huyện Phú Vang (ÐT: 869535)

Mã số:536980
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vinh Xuân
Địa chỉ:Thôn Tân Sa, Xã Vinh Xuân, Huyện Phú Vang (ÐT: 858686)

Mã số:536920
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vinh Hà
Địa chỉ:Thôn 5, Xã Vinh Hà, Huyện Phú Vang (ÐT: 869529)

Mã số:536960
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Phú Diên
Địa chỉ:Thôn Thanh Dương, Xã Phú Diên, Huyện Phú Vang (ÐT: 860201)

Mã số:536990
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vinh Thanh
Địa chỉ:Thôn 3, Xã Vinh Thanh, Huyện Phú Vang (ÐT: 860434)

Mã số:537000
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Vinh An
Địa chỉ:Thôn An Mỹ, Xã Vinh An, Huyện Phú Vang (ÐT: 860801)

Mã số:536701
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Dương
Địa chỉ:Thôn Dương Nổ Tây, Xã Phú Dương, Huyện Phú Vang (ÐT: 860585)

Mã số:536801
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Thượng
Địa chỉ:Thôn Ngọc Anh, Xã Phú Thượng, Huyện Phú Vang (ÐT: 860666)

Mã số:536800
Bưu cục:Đại lý bưu điện Chợ Mai
Địa chỉ:Thôn Nam Thượng, Xã Phú Thượng, Huyện Phú Vang (ÐT: 860515)

Mã số:536810
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Trung Đông
Địa chỉ:Thôn Trung Đông, Xã Phú Thượng, Huyện Phú Vang (ÐT: 3860501)

Mã số:536730
Bưu cục:Đại lý bưu điện Phú Hải
Địa chỉ:Thôn Cự Lại Đông, Xã Phú Hải, Huyện Phú Vang (ÐT: 867293)

Mã số:536780
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Thanh
Địa chỉ:Thôn Quy Lai, Xã Phú Thanh, Huyện Phú Vang (ÐT: 869090)

Mã số:536790
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Mậu
Địa chỉ:Thôn Mậu Tài, Xã Phú Mậu, Huyện Phú Vang (ÐT: 869699)

Mã số:536740
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Thuận
Địa chỉ:Thôn An Dương, Xã Phú Thuận, Huyện Phú Vang (ÐT: 867289)

Mã số:536750
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Cửa Thuận
Địa chỉ:Thôn An Hải, Thị trấn Thuận An, Huyện Phú Vang (ÐT: 866101)

Mã số:536751
Bưu cục:Điểm BĐVHX Làng Rồng
Địa chỉ:Thôn An Hải, Thị trấn Thuận An, Huyện Phú Vang (ÐT: 866333)

Mã số:536752
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân An
Địa chỉ:Thôn Tân An, Thị trấn Thuận An, Huyện Phú Vang (ÐT: 856418)

Mã số:536760
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Phú Tân
Địa chỉ:Thôn Tân Cảng, Thị trấn Thuận An, Huyện Phú Vang (ÐT: 866718)

Mã số:536720
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú An
Địa chỉ:Thôn Truyền Nam, Xã Phú An, Huyện Phú Vang (ÐT: 869023)

Mã số:536820
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Mỹ
Địa chỉ:Thôn Vinh Vệ, Xã Phú Mỹ, Huyện Phú Vang (ÐT: 869707)

Mã số:537001
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vinh An
Địa chỉ:Thôn Trung Hải, Xã Vinh An, Huyện Phú Vang (ÐT: 857171)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *