BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-TIỀN GIANG-GÒ CÔNG ĐÔNG

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-TIỀN GIANG-GÒ CÔNG ĐÔNG

Mã số:863000
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Gò Công Đông
Địa chỉ:Khu Phố Hòa Thơm 1, Thị Trấn Tân Hoà, Huyện Gò Công Đông (ÐT: 0733846112)

Mã số:863140
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tân Tây
Địa chỉ:Ấp 1, Xã Tân Tây, Huyện Gò Công Đông (ÐT: 0733840033)

Mã số:863100
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Vàm Láng
Địa chỉ:Khu phố Lăng 1, Thị Trấn Vàm Láng, Huyện Gò Công Đông (ÐT: 0733847233)

Mã số:863050
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tân Thành
Địa chỉ:Ấp Cầu Muống, Xã Tân Thành, Huyện Gò Công Đông (ÐT: 0733946800)

Mã số:863110
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Ân
Địa chỉ:Ấp Gò Me, Xã Bình Ân, Huyện Gò Công Đông (ÐT: 0733948630)

Mã số:863170
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Phước
Địa chỉ:Ấp 7, Xã Tân Phước, Huyện Gò Công Đông (ÐT: 0733840346)

Mã số:863070
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Điền
Địa chỉ:Ấp Trung, Xã Tân Điền, Huyện Gò Công Đông (ÐT: 0733948009)

Mã số:863080
Bưu cục:Điểm BĐVHX Kiểng Phước
Địa chỉ:Ấp Chợ, Xã Kiểng Phước, Huyện Gò Công Đông (ÐT: 0733847647)

Mã số:863190
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Nghị
Địa chỉ:Ấp Thạnh Hòa, Xã Bình Nghị, Huyện Gò Công Đông (ÐT: 0733846010)

Mã số:863120
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Đông
Địa chỉ:Ấp Gò Lức, Xã Tân Đông, Huyện Gò Công Đông (ÐT: 0733840389)

Mã số:863160
Bưu cục:Điểm BĐVHX Gia Thuận
Địa chỉ:Ấp 3, Xã Gia Thuận, Huyện Gò Công Đông (ÐT: 0733840388)

Mã số:863260
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phước Trung
Địa chỉ:Ấp Nghĩa Chí, Xã Phước Trung, Huyện Gò Công Đông (ÐT: 0733846070)

Mã số:863039
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tăng Hòa
Địa chỉ:Ấp Giồng Đình, Xã Tăng Hòa, Huyện Gò Công Đông (ÐT: 0733846959)

Mã số:863130
Bưu cục:Bưu cục văn phòng Gò Công Đông
Địa chỉ:Khu Phố Hòa Thơm 1, Thị Trấn Tân Hoà, Huyện Gò Công Đông (ÐT: )
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *