BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-TRÀ VINH-CÀNG LONG

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-TRÀ VINH-CÀNG LONG

Mã số:941700
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Càng Long
Địa chỉ:Cụm Khóm 4, Thị Trấn Càng Long, Huyện Càng Long (ÐT: 882200)

Mã số:941890
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân An
Địa chỉ:Ấp Tân An Chợ, Xã Tân An, Huyện Càng Long (ÐT: 886100)

Mã số:941930
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Phú
Địa chỉ:Ấp Nguyệt Lãng B, Xã Bình Phú, Huyện Càng Long (ÐT: 888504)

Mã số:941750
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nhị Long
Địa chỉ:Ấp Đon, Xã Nhị Long, Huyện Càng Long (ÐT: 881100)

Mã số:941950
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phương Thạnh
Địa chỉ:Ấp Đầu Giồng, Xã Phương Thạnh, Huyện Càng Long (ÐT: 880100)

Mã số:941830
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Trường A
Địa chỉ:Ấp 9 B, Xã An Trường A, Huyện Càng Long (ÐT: 887600)

Mã số:941810
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mỹ Cẩm
Địa chỉ:Ấp Số 4, Xã Mỹ Cẩm, Huyện Càng Long (ÐT: 542100)

Mã số:941870
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Bình
Địa chỉ:Ấp Trà Ốp B, Xã Tân Bình, Huyện Càng Long (ÐT: 580100)

Mã số:941910
Bưu cục:Điểm BĐVHX Huyền Hội
Địa chỉ:Ấp Lưu Tư, Xã Huyền Hội, Huyện Càng Long (ÐT: 552100)

Mã số:941791
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đức Mỹ
Địa chỉ:Ấp Mỹ Hiệp, Xã Đức Mỹ, Huyện Càng Long (ÐT: 889400)

Mã số:941850
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Trường
Địa chỉ:Ấp 7 A, Xã An Trường , Huyện Càng Long (ÐT: 575300)

Mã số:941770
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đại Phước
Địa chỉ:Ấp Long Hòa, Xã Đại Phước, Huyện Càng Long (ÐT: 789100)

Mã số:941990
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đại Phúc
Địa chỉ:Ấp Tân Định, Xã Đại Phúc, Huyện Càng Long (ÐT: 880700)

Mã số:941970
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nhị Long Phú
Địa chỉ:Ấp Hiệp Phú, Xã Nhị Long Phú, Huyện Càng Long (ÐT: 881400)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *