BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-TRÀ VINH-CẦU KÈ

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-TRÀ VINH-CẦU KÈ

Mã số:942100
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Cầu Kè
Địa chỉ:Khóm 4, Thị Trấn Cầu Kè, Huyện Cầu Kè (ÐT: 834100)

Mã số:942240
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phong Phú
Địa chỉ:Ấp Kinh Xáng, Xã Phong Phú, Huyện Cầu Kè (ÐT: 816100)

Mã số:942220
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ninh Thới
Địa chỉ:Ấp Mỹ Văn, Xã Ninh Thới, Huyện Cầu Kè (ÐT: 817100)

Mã số:942180
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Phú Tân
Địa chỉ:Ấp An Trại, Xã An Phú Tân, Huyện Cầu Kè (ÐT: 719100)

Mã số:942250
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phong Thạnh
Địa chỉ:Ấp 2, Xã Phong Thạnh, Huyện Cầu Kè (ÐT: 811100)

Mã số:942120
Bưu cục:Điểm BĐVHX Châu Điền
Địa chỉ:Ấp Ô Tưng A, Xã Châu Điền, Huyện Cầu Kè (ÐT: 712001)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *