BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-TRÀ VINH-DUYÊN HẢI

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-TRÀ VINH-DUYÊN HẢI

Mã số:943900
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Duyên Hải
Địa chỉ:Khu Tổ 3, Thị Trấn Duyên Hải, Huyện Duyên Hải (ÐT: 832444)

Mã số:943970
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Long Hữu
Địa chỉ:Ấp 10, Xã Long Hữu , Huyện Duyên Hải (ÐT: 836200)

Mã số:944010
Bưu cục:Điểm BĐVHX Long Khánh
Địa chỉ:Ấp Tân Khánh, Xã Long Khánh, Huyện Duyên Hải (ÐT: 837100)

Mã số:943990
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ngũ Lạc
Địa chỉ:Ấp Rọ Say, Xã Ngũ Lạc, Huyện Duyên Hải (ÐT: 838100)

Mã số:944020
Bưu cục:Điểm BĐVHX Long Vĩnh
Địa chỉ:Ấp Kinh Đào, Xã Long Vĩnh, Huyện Duyên Hải (ÐT: 830100)

Mã số:943930
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trường Long Hòa
Địa chỉ:Ấp Ba Động, Xã Trường Long Hoà, Huyện Duyên Hải (ÐT: 839100)

Mã số:944050
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Dân Thành
Địa chỉ:Ấp Giồng Giếng, Xã Dân Thành, Huyện Duyên Hải (ÐT: 739555)

Mã số:943940
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hiệp Thạnh
Địa chỉ:Ấp Cây Da, Xã Hiệp Thạnh, Huyện Duyên Hải (ÐT: 831050)

Mã số:944040
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đông Hải
Địa chỉ:Ấp Định An, Xã Đông Hải, Huyện Duyên Hải (ÐT: 737121)

Mã số:943950
Bưu cục:Điểm BĐVHX Long Tòan
Địa chỉ:Ấp Phước Trị, Xã Long Toàn, Huyện Duyên Hải (ÐT: 732100)

Mã số:944080
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đôn Châu
Địa chỉ:Ấp La Bang Chợ, Xã Đôn Châu, Huyện Duyên Hải (ÐT: )

Mã số:944090
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đôn Xuân
Địa chỉ:Ấp Chợ, Xã Đôn Xuân, Huyện Duyên Hải (ÐT: )
Được gắn thẻ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *