BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-TUYÊN QUANG-LÂM BÌNH

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-TUYÊN QUANG-LÂM BÌNH

Mã số:306320
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình An
Địa chỉ:Thôn Tông Pu, Xã Bình An, Huyện Lâm Bình (ÐT: )

Mã số:306340
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hồng Quang
Địa chỉ:Thôn Nà Nghè, Xã Hồng Quang, Huyện Lâm Bình (ÐT: )

Mã số:306310
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thổ Bình
Địa chỉ:Thôn Nà Cọn, Xã Thổ Bình, Huyện Lâm Bình (ÐT: )

Mã số:306410
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Lăng Can
Địa chỉ:Thôn Nà Khà, Xã Lăng Can, Huyện Lâm Bình (ÐT: 02073561299)

Mã số:306360
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Thượng Lâm
Địa chỉ:Thôn Nà Liềm, Xã Thượng Lâm, Huyện Lâm Bình (ÐT: 02073506900)

Mã số:306380
Bưu cục:Điểm BĐVHX Khuôn Hà
Địa chỉ:Thôn Nà Thom, Xã Khuôn Hà, Huyện Lâm Bình (ÐT: )

Mã số:306440
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuân Lập
Địa chỉ:Thôn Lũng Giềng, Xã Xuân Lập, Huyện Lâm Bình (ÐT: )
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *