BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-KHÁNH HÒA-VẠN NINH

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-KHÁNH HÒA-VẠN NINH

 

Mã số:653500
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Vạn Ninh
Địa chỉ:Khóm 4, Thị Trấn Vạn Giã, Huyện Vạn Ninh (ÐT: 3841002)

Mã số:653570
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Đại Lãnh
Địa chỉ:Thôn Đông Nam, Xã Đại Lãnh, Huyện Vạn Ninh (ÐT: 842105)

Mã số:653550
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tu Bong
Địa chỉ:

Mã số:653580
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Vạn Thọ
Địa chỉ:Thôn Cổ Mã, Xã Vạn Thọ, Huyện Vạn Ninh (ÐT: 938002)

Mã số:653640
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Xuân Tự
Địa chỉ:Thôn Xuân Tự, Xã Vạn Hưng, Huyện Vạn Ninh (ÐT: 612004)

Mã số:653630
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuân Sơn
Địa chỉ:Thôn Xuân Trang, Xã Xuân Sơn, Huyện Vạn Ninh (ÐT: 946002)

Mã số:653540
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vạn Khánh
Địa chỉ:Thôn Nhơn Thọ, Xã Vạn Khánh, Huyện Vạn Ninh (ÐT: 843480)

Mã số:653530
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vạn Thắng
Địa chỉ:Thôn Phú Hội 2, Xã Vạn Thắng, Huyện Vạn Ninh (ÐT: 841450)

Mã số:653600
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vạn Bình
Địa chỉ:Thôn Trung Dõng 1, Xã Vạn Bình, Huyện Vạn Ninh (ÐT: 3841451)

Mã số:653620
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vạn Lương
Địa chỉ:Thôn Tân Đức, Xã Vạn Lương, Huyện Vạn Ninh (ÐT: 612473)

Mã số:653590
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vạn Thạnh
Địa chỉ:Thôn Đầm Môn, Xã Vạn Thạnh, Huyện Vạn Ninh (ÐT: 939002)

Mã số:653610
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vạn Phú
Địa chỉ:Thôn Phú Cang 2, Xã Vạn Phú, Huyện Vạn Ninh (ÐT: 841830)

Mã số:653641
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vạn Hưng
Địa chỉ:Thôn Xuân Đông, Xã Vạn Hưng, Huyện Vạn Ninh (ÐT: 612878)

Mã số:653560
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vạn Phước
Địa chỉ:Thôn Tân Phước Trung, Xã Vạn Phước, Huyện Vạn Ninh (ÐT: 930266)

Mã số:653555
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vạn Long
Địa chỉ:Thôn Hải Triều, Xã Vạn Long, Huyện Vạn Ninh (ÐT: 930601)

Mã số:653597
Bưu cục:Đại lý bưu điện Vạn Ninh 12
Địa chỉ:Thôn Khải Lương, Xã Vạn Thạnh, Huyện Vạn Ninh (ÐT: 936006)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *